Daan Henkens was watertrainee van 2013 tot en met 2015. Als er iets is wat hij in die tijd heeft geleerd, is het wel hoe belangrijk het is om verbindingen te leggen. Verbinding bínnen de watersector, maar ook verbindingen tússen sectoren. Als watertrainee stond hij mede aan de wieg van het Nationaal Bodemtraineeship.

Daan: ‘Ik heb Milieuwetenschappen gestudeerd in Utrecht. Ik studeerde af op het onderwerp bodemdaling. Dit onderwerp bekeek ik echter vooral vanuit het perspectief van waterbeheer. De bodem als sector had op onze opleiding een beetje een negatief imago, en ik had nooit verwacht er nog eens zo enthousiast over te worden. Mijn enthousiasme ontstond tijdens mijn tweede traineejaar. Toen heb ik onderzocht of het watertraineeshipconcept ook geschikt zou zijn voor de bodemsector. We werden verrast door het enthousiasme waarmee dit idee ontvangen werd. De eerste lichting bodemtrainees bestond meteen uit zeven mensen. Inmiddels is de derde lichting bodemtrainees van start gegaan. Daar ben ik niet meer bij betrokken. Ik werk nu als adviseur bodem bij de Unie van Waterschappen. Voor mij is de cirkel rond!’

Verschuiving in focus

‘Het bodemballetje ging dus rollen tijdens mijn tweede traineejaar’, zegt Daan. ‘De opdracht die ik tijdens mij eerste jaar deed bij PBL was klaar en een tweede opdracht liet op zich wachten. Totdat ik met Jaap Feil, directeur van het NWT op een borrel stond en we in gesprek raakten met mensen van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Zij vertelden dat er in de bodemsector een verschuiving in focus nodig is. De bodemsaneringen waar de bodemsector decennia lang op heeft gefocust, zijn nu zo goed als klaar, maar dat betekent niet dat er geen bodemsector meer nodig is. Het is immers ook belangrijk om de bodem voor de toekomst gezond te houden. De vraag is echter hoe dit moet gebeuren en wie daarvoor nodig zijn. Zo ontstond het idee om te onderzoeken of trainees een rol zouden kunnen spelen in de verschuiving die moet plaatsvinden.’

Wat speelt er in de bodemsector?

‘Ik ben toen eerst gaan onderzoeken hoe de bodemsector in elkaar zat, welke vraagstukken er leven, wie daarmee te maken hebben en wie welke verantwoordelijkheden draagt. In de watersector is dat relatief duidelijk. In de bodemsector bleek dat anders. Wie draait er op voor de bodemdaling in de veengebieden? Wie is verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid van landbouwbodems? Zo ben ik door het hele land heen in gesprek gegaan met gemeenten, provincies, adviesbureaus en bedrijven.’

De bodem is geen geïsoleerd ding

‘Het werd snel duidelijk dat in de bodemsector veel vraagstukken leven die het noodzakelijk maken om breder te kijken dan alleen naar de bodem. De bodem is tenslotte geen opzichzelfstaand iets. Het bodemsysteem hangt ook nauw samen met de watersector. En de bodem zou veel vaker meegenomen moeten worden in allerlei vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening.’

Bredere blik nodig

‘Duidelijk is dat er voor een toekomstbestendige bodem een verschuiving nodig is in mentaliteit. Daardoor is er behoefte aan mensen die bodemvraagstukken vanuit een breder perspectief benaderen. Aangezien het watertraineeship jonge professionals klaarstoomt om met een brede blik de sector in te stappen, wees alles erop dat een bodemtraineeship zou kunnen voorzien in een concrete behoefte van de bodemsector.’

Grote vraag naar bodemtrainees!

‘Al snel bleek dat het concept van het watertraineeship, waarin jonge professionals een intensief ontwikkelingsprogramma doorlopen, veel partijen in de bodemsector aansprak. We besloten om met drie partijen concreet te kijken of een bodemtraineeship in de praktijk zou werken en we werden verrast door het enthousiasme. We hadden gehoopt drie bodemtrainees te kunnen plaatsen, maar dat werden er zeven.’

Kruisbestuiving

‘Inmiddels loopt het bodemtraineeship als een trein’, zegt Daan. ‘Zelf ben ik hier niet meer bij betrokken. Nadat de eerste lichting Bodemtrainees van start ging, werd ik aangenomen bij de Unie van Waterschappen, als beleidsadviseur bodem. Ik blijf dus de verbinding leggen tussen water en de bodem. En inderdaad, het duurt waarschijnlijk niet lang meer of we hebben hier bij de Unie ook een bodemtrainee rondlopen. Ik verwacht trouwens dat de verbinding tussen de watersector en de bodemsector alleen maar sterker wordt.’

Meer weten over het Nationaal Bodemtraineeship? Kijk op de website.

keyboard_arrow_up