We hebben er een nieuwe ambassadeur bij en zeker niet de minste. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED staat met volle overtuiging achter ons traineeship. Wat Hugo betreft is de benoeming slechts een formaliteit, want in feite voelde hij zich al ambassadeur. Hoe dat komt? Hugo: “Vanuit Stichting RIONED hebben we de NWT-special ‘Stedelijk Water’ mee-ontwikkeld en we hebben deze speciale editie van het Nationaal Watertraineeship ook al flink gepromoot. Inmiddels zijn er vijf trainees die de special volgen en wat mij betreft worden dat er nog veel meer. De werving van jong talent is juist nu een belangrijk aandachtspunt binnen de sector van het stedelijk water.”

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. “Stedelijk water gaat over al het water in de steden en dorpen”, legt Hugo uit. “Dan moet je denken aan kraanwater dat afvalwater wordt, maar ook aan regenwater en grondwater. Je kunt je dus al wel voorstellen dat er heel uiteenlopende organisaties bij ons aangesloten zijn, waaronder gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven en ingenieursbureaus. Wij helpen deze organisaties door nieuwe kennis te ontwikkelen en door bestaande kennis toepasbaar te bundelen en te autoriseren. Alles wat we doen is gericht op goed stedelijk waterbeheer en in dit verband is de werving van jong talent een belangrijk aandachtspunt.”

Meer dan techniek

“Vrijwel alle bij Stichting RIONED aangesloten organisaties kampen met een uitstroom van vakmensen, met name door pensioneringen”, legt Hugo uit. “De sector is dus gebaat bij nieuwe vakmensen die bijvoorbeeld hbo civiele techniek hebben gedaan, maar ook opleidingen als watermanagement en milieukunde kunnen interessant zijn. Tegelijkertijd staat als een paal boven water dat het om veel meer gaat dan alleen technisch inhoudelijke kennis. Zeker nu de klimaatverandering zo’n grote invloed heeft op het stedelijk waterbeheer worden andere ‘skills’ ook steeds belangrijker. En daar komt wat mij betreft het traineeship in beeld.”

Van praten tot doen

“Om toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen voor het stedelijk waterbeheer wordt de samenwerking tussen verschillende organisaties steeds belangrijker”, zegt Hugo. “Effectieve communicatie is daarvoor essentieel en in het traineeship wordt veel aandacht besteed aan communicatievaardigheden. Bovendien leren de trainees in gezamenlijke projecten om samen te werken vanuit verschillende rollen. Samenwerking met de omgeving is trouwens ook heel belangrijk. Hoe kijken bewoners aan tegen wateroverlast en welke risico’s vinden zij acceptabel? Met deze kennis kunnen we bepalen hoe we klimaatadaptieve voorzieningen het beste inpassen in de beschikbare ruimte. Er komen bijvoorbeeld al steeds meer voorzieningen voor infiltratie en berging van water bovengronds zoals wadi’s en waterpleinen.”

De inhoud in

“De special Stedelijk Water heet niet voor niets ‘special'”, legt Hugo enthousiast uit. “Naast het algemene programma van het Nationaal Watertraineeship waarbij trainees op vrijdag het Persoonlijk Leiderschapsprogramma volgen of in groepjes werken aan traineeprojecten, volgen de trainees Stedelijk Water nog aanvullende cursussen bij Wateropleidingen. Zo bouwen ze onder andere inhoudelijke kennis op over het rioolstelsel en het voorkomen van wateroverlast in de stad. Ook leren ze om zelf berekeningen te maken en om op beleidsniveau mee te denken over complexe vraagstukken.”

Geen excuus

Als Hugo mensen uit het veld vertelt over het traineeship zijn ze vaak enthousiast, maar er wordt ook weleens gezegd dat er geen tijd is om trainees op te leiden. “Die opmerkingen snap ik wel”, zegt Hugo, “maar ik denk dat je het anders moet zien. Als je niet investeert in jong talent hol je je organisatie uit. Door nu te investeren in je medewerkers van de toekomst, groeien mensen snel binnen je bedrijfscultuur. Met een goed ontwikkelprogramma zoals dit traineeship betaalt de begeleidingstijd die je ‘kwijt’ bent, zich zeker uit in productiviteit.”

keyboard_arrow_up