Annelise Herman is sinds oktober trainee bij biotechbedrijf Orvion. Lees hier meer over wat Annelise doet, haar ervaringen met het traineeship én over het traineeproject wat zij vanaf januari gaat leiden!

“Al van kindsbeen af ben ik bekommert om de natuur rondom ons en de impact dat de mens op haar heeft. Tijdens mijn studies milieutechnologie ontdekte ik wat er allemaal achter een simpel glas kraanwater zit en wat er gebeurt met het afvalwater dat door het toilet gespoeld wordt. Ik geraakte echt gefascineerd door water. Na een persoonlijke confrontatie met watertekort tijdens een uitwisseling in Brazilië, heb ik uiteindelijk echt besloten om me in te zetten voor een duurzamere watersector.

Via de wondere wereld van het Internet en feedback van enthousiaste trainees, kwam ik terecht bij het NWT. Ik zag het als een ideale start om een eerste professionele ervaring op te doen in de watersector in een ondersteunend en coachend kader.

Sinds oktober 2017 ben ik als projectmedewerkster aan de slag bij Orvion, een klein biotech bedrijf in Stolwijk dat microbiologische processen inzet om bodem- en waterverontreinigingen op te ruimen. Hierbij is het bedrijf ook sterk bezig met moleculaire analysetechnieken die veel potentieel hebben op o.a. het vlak van waterkwaliteitsmonitoring gezien hun snelheid, sensitiviteit en accuraatheid. Ik heb tot nu toe nog niet stilgezeten bij Orvion, o.a. met het testen van een nieuw toestel voor wateranalyses voor een project in Mozambique.

De trainingsessies laten me toe om wel stil te staan bij wat er allemaal tijdens een (werk)week gebeurt, bij de manier waarop ik zaken aanpak en met mensen omga en wat ik hierin anders zou kunnen doen. Ik ben al veel zelfbewuster geworden. De sessies zijn voor mij, komende uit een vrij theoretische opleiding, tot nu toe echt heel verruimend geweest.

Daarnaast is het ook erg waardevol om ervaringen te horen en te delen met andere jonge professionals die ook aan de start van hun loopbaan in de water sector staan.

Begin januari, ga ik samen met vier medetrainees een eerste project leiden bij Orvion rond het inzetten van moleculaire technieken in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Het zuiveren van (biologisch afbreekbaar) afvalwater in RWZI’s gebeurt voor het grootste deel door bacteriën in het zogenaamd ‘actief slib’. Door juist naar die bacteriën met DNA-technieken te gaan kijken, kunnen bepaalde calamiteiten, bijvoorbeeld veroorzaakt door aanwezigheid van toxische stoffen in het afvalwater, sneller opgespoord worden. Zo zal er effectiever opgetreden kunnen worden. Echter, de (economische) haalbaarheid hiervan moet achterhaald worden en daar gaat dit project nu juist over.

Best wel spannend zo voor de eerste keer een project leiden! Maar het is geruststellend te weten dat we ook hierin vanuit het NWT begeleid worden, door een eerste training over projectmanagement eind deze maand, vervolgens een training over projectleiderschap in februari, de coaching door één van onze trainers bij de de start up en midterm van het project.

Ik kijk alvast uit naar het project en het vervolg van het traineeship!”

keyboard_arrow_up