Hoe werkt een dijk en wanneer bezwijkt een dijk? Trainee Bas Krewinkel kan ons er binnenkort alles (of in ieder geval veel) over vertellen. Sinds april werkt hij als watertrainee bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Naast het standaard traineeprogramma volgt hij bij Wateropleidingen de NWT-Special Waterveiligheid. Voor Bas voldoet zijn eerste baan aan zijn drie grootste wensen: bezig zijn met techniek, werk doen met maatschappelijke relevantie, én bijdragen aan iets waar we in Nederland al goed in zijn, namelijk innovatief waterbeheer.

“Dat ik hier nu als trainee werk, heeft eigenlijk alles te maken met een inzicht dat ik had toen ik na mijn afstuderen reisde door Zuid-Amerika”, vertelt Bas. “Dat was zo geweldig dat ik me afvroeg: wat vind ik nou zo fijn hier en wat wil ik daarvan meenemen in het werkende leven? Wat toen in mij opkwam is: vrijheid. Dat gevoel van vrijheid vind ik door te reizen, maar ook door andere dingen te doen waar ik écht achter sta. Ik heb Civiele Techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente, met in mijn master een specialisatie Watermanagement. Na mijn reis wilde ik dan ook werk zoeken dat met waterveiligheid te maken had. Iets wat me meteen voldoening zou geven, dus geen functie die me pas na vijf jaar zou leiden naar zo’n baan.”

Ineens young professional

Het Nationaal Watertraineeship is ideaal, vindt Bas. “Het overbrugt de stap van de universiteit naar de werkvloer. Die stap wordt toch vaak onderschat, want ‘ineens’ ben je young professional en kun je bij wijze van spreken alles. Dat is niet hoe ik het zie. Het coachingsprogramma van het traineeship helpt me om sneller mijn draai te vinden op de werkvloer en de inhoudelijke trainingen die ik ga volgen voor de Special Waterveiligheid, helpen me om sneller thuis te raken in de inhoud.”

Dijkversterking Zwolle – Olst

“Bij het waterschap werk ik in het technische team dat zich bezighoudt met het dijkversterkingsproject Zwolle – Olst”, vertelt Bas enthousiast verder. “Dat is een traject van dertig kilometer. Bij het dijkontwerp houden we veel rekening met de klimaatverandering, want zowel het toenemende aantal hoosbuien als periodes van droogte kunnen van invloed zijn op het waterpeil waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Verder doen we onderzoek naar faalmechanismen. Daarbij kijken we of bij de lokale omstandigheden een dijkdoorbraak mogelijk is en of de dijk versterkt moet worden. Ook doen we gebiedsanalyses, ofwel: wat is er mogelijk met de ruimte? In september begin ik met de tweewekelijkse training van Wateropleidingen. Daar heb ik zin in, want ik verwacht mijn nieuwe kennis direct te kunnen toepassen.”

Serieus genomen

Ondertussen is Bas ook al bezig met het eerste traineeproject. “Met een groep van vijf trainees werken we nu elke vrijdag bij het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard”, legt hij uit. “Bij dat waterschap hebben ze tijdens de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject ‘KIJK’ gewerkt met een app die de samenwerking moet verbeteren. Wij onderzoeken nu of dit heeft gewerkt en hoe de app verder ontwikkeld kan worden, zodat hij ook van waarde is tijdens de planfase. Als we de resultaten compleet hebben, ga ik ook bij mijn eigen waterschap een presentatie geven over deze app. Misschien kunnen we hem hier namelijk ook gebruiken! Dit is trouwens iets wat het waterschap erg waardeert aan het traineeship: dat we als trainees veel kennis en inspiratie opdoen op andere plekken. Dat motiveert mij ook weer. Het is super om als startende werknemer meteen serieus genomen te worden.”

keyboard_arrow_up