Op 21 september zijn we met een groep trainees en alumni op bezoek gegaan bij Salima Belhaj, Tweede Kamerlid van D66. We hadden met Salima een inspirerend gesprek gevoerd over de rol en het belang van water in het politieke debat. Wat kunnen wij als jonge waterprofessionals hierin betekenen?

Dat een groot deel van de beslissingen over water door de overheid wordt genomen is niets nieuws. Maar hoe kijkt de Haagse politiek eigenlijk tegen onze sector aan? Waar staat water op de politieke agenda en is het belangrijk om hier verandering in te brengen? Als jonge waterprofessionals zijn we de discussie met de politiek aangegaan en hebben we samen met Salima Belhaij gezocht naar water in Den Haag.

Tijdens de Algemene Beschouwingen wist Salima een uur van haar tijd vrij te maken om met ons van gedachten te wisselen over de politieke waarde van water. Want in hoeverre speelt dit onderwerp eigenlijk op het Haagse Binnenhof?

‘Waterbeheer is goed geregeld in Nederland', zegt Salima , ‘zo goed dat we het vaak voor lief nemen en het ons bestaan niet direct raakt. Als problematiek ons niet direct raakt is er weinig emotie. De neutraliteit maakt water niet direct interessant voor een politiek debat waar winst te behalen valt.' Zogezien is het begrijpelijk dat water geen hot topic is in de politiek. Enerzijds kunnen we ons hierdoor nu nog afvragen of we wel willen dat water politiek wordt. Want wat nu als bijvoorbeeld onze perfect ontworpen dijken ineens onderwerp van discussie worden? Anderzijds: als we de samenleving niet meer betrekken bij de waterwereld, staan we uiteindelijk achteraan bij het verdelen van de financiën. Als we water uit de politieke neutraliteit willen halen, en gehoord en gezien willen worden, ligt de eerste bal ligt bij ons. En dat betekent: communiceren.

En communiceren over water dat kunnen we. Om mensen bewust te maken van te veel, te weinig en te vies water vertellen wij onze ‘Waterverhalen'. Deze verhalen in de vorm van presentaties, columns en interviews helpen mensen een beeld en dus een mening te vormen over water. Door de Nederlandse samenleving en de Haagse politiek de waterwereld door onze ogen te laten zien, kunnen we de het onderwerp ‘water' uit de neutraliteit halen en het belang van voldoende schoon water en veiligheid benadrukken.

Wij willen de uitdaging aangaan om de rol van water in het politieke debat scherp te krijgen. Want het kan niet zo zijn dat de technische en politieke wereld langs elkaar heen leven zonder de waarde van de samenwerking in te zien!

 

 

keyboard_arrow_up