‘Trainee Adviseur en lobbyist Europese zaken bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin)’. Carlo de Witte kwam de vacature online tegen en hij solliciteerde meteen. Mede dankzij zijn ervaring met internationale politiek kwam hij door de selectie en in oktober begon hij als trainee bij Vewin. Sinds januari zit hij voor een half jaar daadwerkelijk in Brussel. “Normaal begin je niet in een functie als deze”, beseft hij. “Het is een grote kans dat me zoveel vertrouwen gegeven wordt, want zo kan ik ontzettend veel ervaring opdoen. Het past bij mij om zelfstandig te werken, mijn ding te doen en op de resultaten afgerekend te worden. Momenteel ben ik vooral druk ben met het dossier over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Daarbij heb ik al profijt van het eerste NWT-trainingsblok. Al was het maar omdat ik nu mijn eigen ‘voorkleur’ ken.

“Met de Vewin zijn we gevestigd in Den Haag”, vertelt Carlo, “maar in Brussel zit een gezamenlijk kantoor van de Vewin en de Unie van Waterschappen, ook wel Bureau Brussel genoemd. Hier zitten standaard twee lobbyisten en één van hen, die dit werk al circa tien jaar doet, mag ik voor een half jaar vervangen.”

Politiek actief

Een waterachtergond heeft Carlo niet. “Ik heb politicologie en bestuurskunde gestudeerd”, vertelt hij. “Daarnaast heb ik stage gelopen bij een public affairs adviesbureau, dus dat sluit aan op het lobbywerk. Verder was ik al politiek actief, bijvoorbeeld als de internationaal secretaris voor het CDJA, een politieke jongerenorganisatie. Daarvoor hield ik me onder andere bezig met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en dat is een dossier dat hier ook speelt.”

Europese gang van zaken

“Momenteel is mijn belangrijkste dossier de herziening van de Drinkwaterrichtlijn”, vertelt Carlo verder. “Deze richtlijn biedt de kaders voor belangrijke aspecten waar waterbedrijven zich aan moeten houden. Welke stoffen mogen bijvoorbeeld niet in het drinkwater zitten en hoe moet er gemonitord worden? Minimumeisen vanuit de richtlijn worden in Nederland omgezet in de Drinkwaterwet. Iedere lidstaat is hierin vrij te kiezen voor nog strengere eisen dan die Europees zijn bepaald. Wat mijn werkzaamheden precies zijn, hangt er vanaf in welk stadium van het Europese wetgevingsproces het dossier zich bevindt.”

Spin in het web

“Tijdens het wetgevingsproces bij de Europese Commissie ben ik vooral druk met consultaties en workshops”, legt Carlo uit. “Wanneer de Commissie de herziening van bestaande Europese wetgeving (verordening of richtlijn) overweegt wil ze weten hoe organisaties de richtlijn ervaren en wat de sterke en zwakke punten zijn. Als de richtlijn vervolgens voorligt bij het Europees Parlement, stel ik met mijn Haagse collega’s en de Europese koepelorganisaties position papers op en heb ik contact met de medewerkers van de Nederlandse Europarlementariërs en de Europese Commissie. Door hen te laten weten wat de Nederlandse sector vindt van de richtlijn, behartigen we de belangen van ons land.” Hetzelfde geldt grotendeels voor het contact met het ministerie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel wanneer de richtlijn in de Raad van de Europese Unie voorligt.”

Voorkleuren: rood met geel

Het werk rondom de richtlijn is zo druk dat Carlo niet mee kon doen aan de gezamenlijke traineeprojecten van het eerste kwartaal. “Toen Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overnam, is het dossier in een stroomversnelling terechtgekomen”, legt hij uit. “Gelukkig heb ik in het laatste kwartaal van vorig jaar wel mee kunnen doen aan het hele eerste trainingsblok. Trainer Bas de Rooij heeft ons onder andere geholpen met presentatie- en communicatievaardigheden. We hebben ook gewerkt met het Personal Color systeem. Het kunnen gebruiken van deze kennis speelt in veel trainingen een rol. Ik ben een combinatie van rood met geel en dat klopt denk ik wel, want ik ben resultaatgericht en competitief, maar ik ben ook sociaal en creatief. Doordat ik nu ook van andere mensen kan inschatten wat voor karaktertype ze hebben, kan ik effectiever met ze communiceren. Heel belangrijk voor dit werk!”

Toekomstplannen

Carlo komt zowel ambitieus als rustig over en heel erg in control. “Ik weet al grotendeels wat ik met mijn toekomst wil”, vertelt hij. “Ik wil het liefst werk doen rondom bestuur, politiek en advisering. Het is mooi om successen te boeken die goed zijn voor het algemeen belang. Hierin biedt de politiek veel mogelijkheden want hier worden de collectief bindende beslissingen genomen die echt impact hebben. En zoals het Engelse spreekwoord gaat: If you are not at the table, you are on the menu.”

Vliegende start

Tijdens de vliegende start van zijn loopbaan ziet Carlo ook dat hij nog veel te leren heeft. “Door het traineeship ga je nadenken over dingen waar je anders niet zo snel bij stil zou staan”, vindt hij. “Nu zie ik bijvoorbeeld ook dat ik best om hulp kan vragen als ik vastloop. Ik ben gewend om alles in mijn eentje op te lossen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik vind het erg leuk om op deze manier te leren samen met medetrainees en ik kijk ook uit naar de één op één coaching met mijn coach Marieke Galesloot. Ik ben benieuwd hoe onze groep er over twee jaar voorstaat. Ik denk dat iedereen enorm kan groeien tijdens dit traineeship.”

keyboard_arrow_up