Dit vormde de rode draad tijdens de begeleiderstraining donderdag 7 december jl. in Utrecht. Door deze interactieve sessie krijgen begeleiders allereerst meer inzicht in het traineeship, maar wordt vooral ingegaan op de behoeften en verwachtingen van trainees als het gaat om begeleiding. Wat is er nodig voor een trainee om persoonlijke ontwikkeling de ruimte te geven? Wat is de rol als begeleider daarin? En welke behoeften heeft een trainee? Met deze vragen ging de groep aan de slag.

Actieve trainingen en begeleiding van water- en bodemtrainees in hun persoonlijke ontwikkeling vormt de leidraad in het traineeprogramma. Begeleiding vanuit de werkplek is daarbij essentieel. Om deze reden zijn wij vanuit het programmabureau vorig jaar gestart met de eerste begeleiderstraining. Dit biedt allereerst een mooi platform voor het delen van ervaringen en het geven van tips en adviezen. Trainers Dorien en Eveline maken middels het Personal Color op een leuke manier inzichtelijk welk ‘voork(l)eursgedrag’ iedereen vertoont. Het zien en begrijpen van natuurlijk gedrag en het stellen van vragen biedt een mooie opening tot goede begeleiding. Wat is hiervoor nodig? Met dit vraagstuk ging de groep aan de slag.

Voor trainees is openheid en ruimte voor het stellen van vragen een belangrijke voorwaarde om zich veilig op hun werkplek te voelen. Een belangrijke basis voor zowel inhoudelijke- als persoonlijk ontwikkeling. Focus op deze ontplooiing en het structureel inplannen van een evaluatiemoment met de begeleider ondersteunt hierin. Deze betrokkenheid vormt de kern voor goede begeleiding.
De begeleiders delen deze behoeften en benadrukken het belang van ‘gelijkwaardigheid en vertrouwen’ voor een trainee binnen een organisatie. Tijd nemen voor begeleiding, waardering voor het werk én het betrekken van de organisatie bij deze ontwikkeling, zijn onmisbaar, aldus de begeleiders.

Voor zowel de begeleiders als de trainees vormt deze training een mooie start om concreet aan de slag te gaan met bovenstaande behoeften. Voor herhaling vatbaar!

In het nieuwe jaar willen wij deze training voor alle traineegroepen aanbieden.

keyboard_arrow_up