Vorig jaar in april zijn we vanuit het Nationaal Watertraineeship gestart met de special Integraal Projectmanagement (IPM). Dit samenwerkingsmodel gebruiken de waterschappen steeds vaker voor grote projecten die een integrale aanpak vereisen. Veertien NWT-trainees hebben de special inmiddels afgerond. In zes intensieve trainingsdagen kwamen diverse thema’s aan de orde, voerden ze opdrachten uit, vertelden ervaren collega’s meer over IPM in de praktijk en werd er natuurlijk  een IPM-project bezocht. Deze eerste editie was een pilot. We blikken terug op afgelopen jaar met trainee Manon Otterloo, trainster Angelique de Laat en een van de aanjagers vanuit de waterschappen, Eduard Windhorst van Rijnland.

De IPM-special van het NWT is er gekomen dankzij een vraag vanuit het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Hollandse Delta, en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “Als waterschappen staan we voor grote uitdagingen”, legt Eduard Windhorst namens Rijnland uit. “Het IPM-model helpt ons om complexe projecten succesvol te laten verlopen. Hier richten we onze projectorganisaties op in en we vinden het dus ook belangrijk dat trainees die binnen IPM-teams werken goed inzicht krijgen in deze specifieke werkwijze.”

IPM in de praktijk

“De IPM-special is volledig gericht op de praktijk”, vertelt Angelique de Laat als trainster vanuit het NWT. “Elk IPM-team bestaat uit een projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, contractmanager en een manager projectbeheersing. Doordat vijf ervaren rolhouders iets kwamen vertellen over hun werk, kregen we ook inzicht in hun onderlinge verhoudingen. Verder zijn we onder andere ingegaan op onderwerpen als assetmanagement, omgevingsmanagement en bestuurlijke besluitvorming. De trainees hebben deze onderwerpen uitgediept door per groepje een themaworkshop te geven. Erg leuk om te zien hoe jonge mensen dit met een open mind aangaan!”

Trainee omgevingsmanager

Een van die open minded jonge professionals is Manon Otterloo. Zij begon haar NWT traineeship in 2018 bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “Binnen het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) werk ik als trainee omgevingsmanager”, vertelt ze. “Voor mij was de IPM-special heel verhelderend. Om een voorbeeld te geven: Tijdens de eerste training stond er voor elke IPM-rol een flip-over in de ruimte. Wij moesten kaartjes met taken en verantwoordelijkheden plaatsen bij de juiste rol. Wat me verraste is dat tóch niet in alle gevallen duidelijk is wie een bepaalde taak op zich moet nemen. Dat lijkt raar in zo’n gestructureerd model, maar eigenlijk is het juist goed. Door die grijze gebieden worden de rolhouders uitgedaagd om zo goed mogelijk samen te werken op het snijvlak van hun functies.”

Zelf ervaren

Samen met Manouk Sloothaak van Rijnland organiseerde Manon het programmaonderdeel over strategisch omgevingsmanagement. Hiervoor hebben ze een omgevingsmanager met praktijkervaring gevraagd om een presentatie te geven over het vakgebied. Manon: “Eén van de taken die je als omgevingsmanager hebt, is om bedrijven en inwoners actief te betrekken bij een project. Je informeert hen over de plannen, maar je haalt ook hun wensen op, zodat die eventueel een plek kunnen krijgen in de plannen. Hoe belangrijk het is om op deze manier draagvlak te creëren, hebben we onze medetrainees laten ervaren in een simulatie. We hadden hen onderverdeeld in omgevingsmanagers en stakeholders zoals bewoners, natuurorganisaties en agrariërs. Het doel was om tot gedragen conclusie te komen over hoe een dijk eruit moest komen te zien. Zoals verwacht kwam de discussie goed op gang. De feedback van onze medetrainees was dat ze nu beter begrepen wat je vanuit een IPM-rol als omgevingsmanager allemaal tegenkomt.”

IPM in de organisatie

Uiteraard brachten de deelnemers een bezoekje aan een heus IPM-project. “Bij het project Paralelboulevard Noordwijk zagen ze hoe Rijnland en gemeente Noordwijk effectief samenwerken. Verder bestond de special uit losse opdrachten. Manon: “We moesten bijvoorbeeld kijken hoe het IPM-project waar we zelf aan werken zich verhoudt tot de rest van de organisatie. Heel interessant. Bij Rijnland werken ze al meer met het IPM-model en daar zijn de afdelingen ook op ingericht. Bij ons is dat nog niet zozeer het geval, maar we willen wel meer doen met het IPM-model. Omdat Angelique goed thuis is in het IPM-gedachtegoed en ze bovendien veel ervaring heeft bij de waterschappen, hebben we haar uitgenodigd voor ons vakoverleg. Dat was heel waardevol. Mijn teamleider en collega’s staan positief tegenover het IPM-model en ik vind het leuk dat ik mijn opgedane kennis nu ook kan delen.”

Volgende IPM-special: april 2020

Na deze geslaagde pilot, start er volgend jaar weer een IPM-special. Alle waterschappen zijn welkom om hun NWT-trainees en eventueel andere jonge professionals aan te melden. Meer weten? Neem dan contact op met Jaap Feil. Hij is per mail te bereiken via jfeil@nationaalwatertraineeship.nl, of telefonisch via 070-331949.

keyboard_arrow_up