Thijs Strating is de eerste trainee die de NWT-special Stedelijk Water volgt. Dit traineeship komt voort uit een samenwerking tussen Het Nationaal Watertraineeship, Stichting RIONED en Wateropleidingen. Werkgever Gemeente Bergen in Limburg is blij met het jonge talent. Begeleider Joop Schaap: “De klimaatverandering zorgt voor serieuze vraagstukken. We merken nu al dat Thijs veel kennis meebrengt en dat hij een frisse blik heeft.” Hugo Gastkemper, directeur van RIONED en Ingrid Schröders, opleidingsmanager bij Wateropleidingen benadrukken hoe belangrijk het is om bestaande kennis over waterbeheer in bebouwd gebied en riolering te verspreiden en te benutten.

Wat houdt het Nationaal Watertraineeship met de special Stedelijk Water precies in? Dat vroegen we natuurlijk aan Thijs zelf. Hij vertelt: “Ik werk vier dagen voor Gemeente Bergen (Limburg) en de vijfde dag besteed ik samen met NWT-groep 16 aan trainingen of aan gezamenlijke projecten. Daarbovenop volg ik nog extra trainingen op het gebied van stedelijk water. Deze gaan bijvoorbeeld over het voorkomen van wateroverlast in de stad en over het rioolstelsel. De trainingen worden verzorgd door Wateropleidingen. Ik heb net de eerste van drie inleidende trainingsdagen over stedelijk water gehad.”

In de stad leren omgaan met klimaatverandering

“Tijdens mijn HBO Land en watermanagement en in de master Climate Studies kwamen onderwerpen als klimaatverandering en (hemel)wateroverlast al wel aan bod”, vervolgt Thijs, “maar in de trainingen van Wateropleidingen gaan we hier veel dieper op in, krijgen we kennis van praktijkvoorbeelden en leer ik zelf ook berekeningen maken. Het is de bedoeling dat ik straks op beleidsniveau mee kan denken over dit soort zaken. Vandaar dat ik wil leren welke maatregelen je kunt nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering in de stad; wat werkt wel, wat werkt niet en waarom?”

Wat veel afstudeerders niet weten…

Joop Schaap is specialist riolering en water bij Gemeente Bergen. “Onze sector vergrijst. Zelf ben ik 61 en Thijs is bij ons veruit de jongste. Voor ons is dit traineeship een mooie kans om jong talent binnen te halen. Wat ik ook erg belangrijk vind, is dat we jongeren de kans geven om binnen te kijken bij een gemeente. Zeker bij een kleine gemeente zoals de onze, is het werk erg divers. Juist omdát we zo klein zijn, krijg je met allerlei zaken te maken. Dat weten veel afstudeerders niet.”

Visie van een nieuwe generatie

Schaap: “Afgelopen half jaar hebben we in onze regio een klimaatstresstest uitgevoerd om te kijken waar potentiele problemen liggen, qua hitte, droogte, wateroverlast. Deze informatie moeten we nu vertalen naar de praktijk en integreren in het Gemeentelijk RioleringsPlan. Moeten we ons beleid aanpassen, zijn extra investeringen nodig? Over dit soort zaken gaat Thijs ook meedenken. Verder speelt communicatie een belangrijke rol als het gaat om klimaatadaptatie. Om burgers en bedrijven te betrekken bij ons werk, moeten we weten wat inwoners aanspreekt en hoe we hen kunnen bereiken. Thijs heeft hier waarschijnlijk andere ideeën over dan de oudere generaties.”

RIONED blij met krachtenbundeling

Dat gemeente Bergen de eerste werkgever is met een trainee die zich specialiseert in stedelijk water, is naar aanleiding van de landelijke RIONED-dag die plaatsvond op 1 februari van dit jaar. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED: “Dit traineeship is het resultaat van een slimme krachtenbundeling. Bij Stichting RIONED ontwikkelen en ontsluiten we de kennis voor het stedelijk waterbeheer, Wateropleidingen weet hoe je kennis overbrengt op vakmensen, en het Nationaal Watertraineeship heeft het netwerk dat werkgevers en jong talent samenbrengt.”

Wateropleidingen ziet kansen voor gemeenten

Ook Ingrid Schröders, opleidingsmanager bij Wateropleidingen is enthousiast over het traineeship: “Gemeenten hebben een belangrijke taak in klimaatadaptatie de komende jaren, dus extra menskracht met actuele kennis is hard nodig. Het lastige is dat er vaak wel geld beschikbaar is voor projecten, terwijl er geen ruimte is om meer FTE’s aan te nemen. In dergelijke onevenwichtige situaties biedt het traineeship uitkomst. Trainees hoeven namelijk niet op de payroll van de gemeente te komen, maar kunnen ook op de payroll van het Nationaal Watertraineeship indien gewenst. Gemeenten die op zoek zijn naar een oplossing, adviseer ik om vooruit te kijken. De vergrijzing zorgt ervoor dat er in de komende jaren veel werknemers uitstromen. Door nú te investeren in een trainee, is de kans groot dat je over twee jaar een gespecialiseerde collega in dienst kunt nemen.”

keyboard_arrow_up