Op 20 oktober vond de jaarlijkse HID-SD dag plaats die werd georganiseerd door het Platform Slim Samenwerken aan Waterbeheer. De dag stond in het teken van ‘slim en fris samenwerken' en een aantal trainees van de waterschappen en Rijkwaterstaat was gevraagd om die dag de inhoudelijke sessies te begeleiden. Trainee Floor was samen met trainees Mandy, Kim en Olle vanuit het Nationaal Watertraineeship aanwezig en deed verslag.

De hoofdingenieur-directeuren (HID) van Rijkswaterstaat en de secretaris-directeuren (SD) van de waterschappen ontmoetten elkaar 's middags op Fort Wierickerschans. De dag begon voor de trainees al eerder op de ochtend met een aparte training. Samen met vier trainees van Rijkswaterstaat, onder begeleiding van iemand van het Platform en een procesbegeleider, zijn we gaan oefenen met het begeleiden van de inhoudelijke sessies die in de middag zouden gaan plaatsvinden. De acht trainees werden verdeeld over de vier thema's die deze dag centraal stonden: duurzaamheid, digitalisering, sociale innovatie en 'de jeugd heeft de toekomst' – per thema één RWS- en één NWT-trainee. Een leuke en nuttige training, waarmee we goed voorbereid aan de middag konden beginnen.

Na een introductiepraatje van het platform gaf het Nuon Solar Team uit Delft ter inspiratie een presentatie over hun samenwerking en succesfactoren. Ze hadden zelfs hun racewagen meegenomen; erg leuk om eens van dichtbij te zien en de verhalen van het team te horen. Daarna was het de beurt aan ons als trainees om de deelnemers te begeleiden in de inhoudelijke sessies. Er werd in de sessies gesproken en gediscussieerd over hoe en waar de samenwerking versterkt kan worden op de betreffende thema's. Wij als trainees leverden de prikkelende stellingen en vragen. Van tevoren hadden wij verwacht dat de discussie lastig te leiden zou zijn, omdat het doorgewinterde directeuren zijn die graag de ruimte nemen om hun punt te maken. Deze verwachting was terecht, de discussies waren levendig en soms zelfs fel, maar het verbaasde ons hoe goed ze wel naar ons luisterden als we ingrepen of een nieuwe stelling inbrachten. Mooi om te ervaren dat ook (en misschien wel juist) de directeuren graag naar trainees luisteren!

Uiteraard kon een borrel aan het einde van de dag niet uitblijven en er was ook een afsluitend diner waar de trainees bij mochten aanschuiven. Voordat het voorgerecht werd geserveerd mochten de trainees per thema een korte terugkoppeling geven: er werd aandachtig geluisterd. We hebben vervolgens lekker gesmikkeld bij het diner onder het genot van een goed gesprek met een SD en/of HID – fijn om hen eens in zo'n setting te spreken, in plaats van in een vergadering op kantoor!

Voorafgaand aan deze dag was al afgesproken dat de trainees bij de volgende vergadering van het platform Slim Samenwerken aan Waterbeheer zouden langskomen om een presentatie te geven over onze beleving van deze dag. 16 november hebben we met de acht trainees deze presentatie voorbereid in de ochtend en 's middags gegeven bij de vergadering van het platform. Naast het delen van onze ervaringen hebben we ook adviezen over meer en betere samenwerking gegeven. Hierover werden ter plekke afspraken gemaakt en concrete acties besproken! Zo gaat er onder andere uitgezocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een zelfde soort solar challenge als in Delft (maar dan voor de watersector), en wordt er naar aanknopingspunten gezocht tussen de traineeships van Rijkswaterstaat en waterschappen. Er zit dus echt energie op!

Wat ik het leukste vond aan de HID-SD dag: het was voor mij de eerste keer in 1,5 jaar traineeship dat ik georganiseerd in aanraking kwam met de trainees van Rijkswaterstaat! We hebben sinds deze dag nog steeds geregeld contact met z'n achten en organiseren samen op 8 december een borrel/kennismakingsavond voor alle trainees die bij waterschappen en Rijkswaterstaat werken. Hoe mooi is dat?

keyboard_arrow_up