Op 8 juni jl. heeft het NWT/NBT, in samenwerking met Acacia Water, haar eerste inspiratiesessie georganiseerd. Een initiatief vanuit de activiteitencommissie, met als doel om tussen trainees onderling meer te ondernemen en organiseren.De sessie werd afgetrapt met een presentatie door Arjen de Vries, algemeen directeur en senior adviseur bij Acacia Water, waarna prof. dr. Matthijs Schouten met zijn natuurcollege van start ging.

Natuur. Een term die je geregeld gebruikt, maar waar je waarschijnlijk niet bij stil staat wat het voor jou, en anderen in je omgeving, betekent. Tijdens een natuurcollege van Matthijs Schouten hebben we ons verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken. Wat is natuur? En welke grondhouding nemen wij in naar de natuur?

De manier waarop we naar de natuur kijken verschilt van cultuur tot cultuur, van mens tot mens, van generatie tot generatie. Staat de natuur ten dienste van de mens of maken wij als mens onderdeel uit van de natuur?

Matthijs Schouten heeft ons laten nadenken over ons eigen natuurbeeld en over onze manier van leven. Aan de hand van verhalen en stellingen werden de verschillende grondhoudingen (heerser; rentmeester; partner en participant, zowel religieus als seculier) geïllustreerd. Zowel de rentmeester- als participant grondhouding resoneerde positief bij de meeste van ons. We voelen ons onderdeel van de natuur, maar ook met de opdracht ervoor te zorgen voor toekomstige generaties.

Komen deze grondhoudingen wel overeen met onze dagelijkse handelingspraktijk? En wat heeft dit voor effect op natuurbeheer, nu en in de toekomst? Hebben mens én natuur samen een toekomst? Interessante en complexe vraagstukken waar we tijdens de borrel over hebben nagepraat.

Matthijs Schouten nam ons mee op een ontdekkingsreis naar de relatie tussen mens en natuur. Inspirerend, dynamisch, leerzaam, bijzonder, verrassend, leuk… een uitnodiging tot (zelf)reflectie!

Matthijs Schouten is huisfilosoof bij Staatsbosbeheer, hoogleraar Natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork en bijzonder hoogleraar Ecologie van natuurherstel bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

keyboard_arrow_up