Om grote uitvoeringsprojecten zoals dijkverbeteringen succesvol en kostenefficiënt uit te voeren, werken de waterschappen standaard met het IPM Model. Binnen dit model voor Integraal Projectmanagement bestaat het hoofdteam uit vijf rolhouders. Bij elke rol horen bepaalde taken en verantwoordelijkheden en elke rolhouder wordt inhoudelijk ondersteund door een eigen team van adviseurs. De ingebouwde structuur zorgt ervoor dat grote en complexe projecten efficiënt verlopen. Omdat de sector behoefte heeft aan professionals die binnen deze structuur kunnen werken, start het Nationaal Watertraineeship met een IPM-module. Deze hebben we ontwikkeld met vier waterschappen uit de zuidwestelijke delta.

“Het IPM-model, bij Rijkswaterstaat in de praktijk ontstaan, is niet nieuw meer”, vertelt Ralph Wesseling van het NWT. “De meeste waterschappen werken er al zo’n vier jaar mee. Standaard bestaat een team uit een projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, contractmanager en een manager projectbeheersing. Onder elke hoofdrol valt een team van adviseurs. Doordat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn verdeeld, verloopt de samenwerking beter en nemen faalkansen af.”

Samen nadenken over grote opgaven

De IPM-module die trainees kunnen volgen, hebben we samen ontwikkeld met het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Hollandse Delta, en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Eén van de initiatiefnemers achter de module is Eduard Windhorst van het hoogheemraadschap van Rijnland. “De waterschappen staan voor grote opgaven”, zegt hij. “Denk alleen maar eens aan de dijkverbeteringen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Toen we met de projectafdelingen van verschillende waterschappen samenkwamen, ontstond het idee om via het NWT een aantal trainees aan te trekken voor dit soort projecten. Daarbij leek het ons goed als zij een module IPM konden volgen.”

De IPM-module, alles in context

Angelique de Laat is één van de NWT-trainers. Zij ontwikkelde, in samenwerking met de waterschappen, de inhoudelijke module. “Ik geef de module samen met ervaringsdeskundigen uit de praktijk”, vertelt ze. “In totaal bestaat de module uit zes lesdagen en tussentijdse opdrachten. Centraal staat werken in een IPM-team in de context van de organisatie. Wat wordt er verwacht van de rolhouders en van hun adviseurs? Hoe voeren zij hun taken uit met aandacht voor thema’s die spelen in de waterschapsorganisatie zoals duurzaamheid, veiligheid, strategisch omgevingsmanagement en assetmanagement? Verder krijgen de trainees inzicht in de besluitsvormingsprocessen die voorafgaan aan een project. Dan heb je het dus over governance. Hoe komen besluiten tot stand in het waterschapsbestuur als politiek orgaan? Het belangrijkste is echter dat trainees begrijpen wat elke rol inhoudt. Als iedereen weet hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn over het team, kun je je eigen rol optimaal vervullen én productief samenwerken met andere betrokkenen.”

IPM-trainee Anne Pieter

Tot de eerste groep trainees die de IPM-module gaat volgen, behoort ook Anne Pieter Feenstra. “Ik ben sinds mei trainee bij Delfland”, vertelt hij. “Momenteel val ik als adviseur binnen het IPM-team van de Technisch Manager. Als adviseur elektrotechniek en werktuigbouwkunde ben ik vooral druk met de aanleg en renovatie van gemalen, stuwen en andere objecten. Het lijkt me interessant om de IPM-module te volgen, want het is een gestructureerde manier van werken waar we bij Delfland wellicht nog beter in kunnen worden. We besteden best veel werk uit, dus bij aannemers ligt ook veel verantwoordelijkheid. Ik zou bijvoorbeeld wel willen weten hoe je hier vanuit het IPM-model het beste mee om kunt gaan.”

Medewerkers van de toekomst

Hester van der Scheer is teamleider bij het projectmanagementbureau van Delfland. “In de komende vier jaar gaat naar verwachting een heel aantal technisch managers en adviseurs met pensioen. Daarom ben ik op zoek naar de nieuwe technische medewerkers van de toekomst. Dit zijn wat mij betreft goed opgeleide mensen, die in de projectteams kunnen werken. Belangrijk is dat ze niet alleen goed zijn in techniek, maar dat ze ook gevoel hebben voor de vakgebieden van omgeving, contract en projectbeheersing. Doordat nieuwe medewerkers zoals Anne Pieter leren hoe het IPM-model werkt, kunnen ze meteen goed meedraaien in hun team. De trainingen van het NWT, die vooral gaan over soft skills, zoals communicatie, sluiten perfect aan bij de vakinhoudelijke trainingen die we vanuit Delfland organiseren. Zo kijken we dus echt naar wat onze trainees nodig hebben in hun functie. Door hen de mogelijkheid te geven zich te snel te ontwikkelen, hopen we voor hen een interessante werkgever te zijn en te blijven.”

keyboard_arrow_up