De Stroomversnellers is een nieuw talentprogramma voor mbo-, hbo- en wo- studenten die kennis willen maken met de water- en de maritieme sector. Bijzonder is dat het programma een co-creatie is van deelnemende studenten en partnerorganisaties, waaronder ook het NWT. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een stuk of dertig activiteiten zijn, zoals excursies en trainingen. De trainingen verzorgen we natuurlijk graag vanuit het NWT. De vorm en inhoud van deze trainingen? Dat stemmen we dus graag af met de Stroomversnellers en Waterambassadeurs!

Zowel in de watersector als in de maritieme sector is er veel vraag naar jong talent. Waar wij ons met het NWT met name richten op afgestudeerde hbo’ers en wo’ers, is het Stroomversnellersprogramma gericht op een bredere doelgroep. Ook mbo’ers kunnen meedoen en deelnemers hoeven nog niet afgestudeerd te zijn. Belangrijk is vooral dat zij nieuwsgierig zijn naar de water- en maritieme sector. Het Stroomversnellersprogramma biedt hen namelijk de kans om op allerlei manieren kennis te maken met het werkveld.

Stroomversnellers en Waterambassadeurs

Het netwerk van Stroomversnellers zal naar verwachting gaan bestaan uit ruim 300 studenten met allerlei achtergronden. Zij kunnen straks meedoen aan allerlei interessante trainingen, excursies en masterclasses. Binnen de grote groep komen er 50 Waterambassadeurs. Zij vormen het centrum van het netwerk, want zij zijn vanuit verschillende commissies degenen die het programma gedurende twee jaar actief zullen invullen en aansturen. Vanuit het NWT ondersteunen we hen als ‘back office’ bij de organisatie. Op 20 maart wordt bij Rijkwaterstaat in Utrecht de eerste groep Waterambassadeurs officieel geïnstalleerd.

Kans

Dat we als NWT een trotse partner zijn van het Stroomversnellersprogramma heeft natuurlijk alles te maken met onze eigen passie voor de watersector. We vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om vast kennis te maken met de praktijk, met elkaar en met mogelijke werkgevers. Daarnaast bieden wij complete ontwikkelprogramma’s. Onze trainers gaan hun kennis en kunde dan ook zeker inzetten voor de Stroomversnellers. Door samen te leren en door samen te werken aan sterke netwerken, zorgen we samen voor een stroomversnelling in de water & maritieme sector.

Partners

Het Stroomversnellersprogramma is een initiatief Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology en het Nationaal Watertraineeship.

keyboard_arrow_up