Door trainee Jessica:
Draagvlak en participatie zijn een ‘must’ voor elk (ruimtelijk) project en het belang ervan neemt alleen maar toe. Veel waterschappen hebben zich daarom de afgelopen jaren omgevingsmanagement volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM) eigen gemaakt. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) werkt volgens het IPM-model en levert producten en resultaten conform het IPM-rolprofiel van de Rijnlandse omgevingsmanager.

HHR heeft een omgevingsmanagementwerkwijze ontwikkeld o.a. bestaande uit factsheets voor de thema’s conditionering, communicatie, cruciale ontwikkelingen en stakeholder & issuemanagement. Rijnland wil graag inzicht in hoe deze werkwijze wordt toegepast. Wat werkt, wat niet en waar zitten de verbeterpunten? Oftewel: Hoe kan het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) zijn omgevingsmanagement verder professionaliseren?

Trainees Jessica van Grootveld (VINU), Sophie Hendriks (Aveco de Bondt), Tiemen Maris (Gemeente Westland), Janneke Moors (Oasen N.V.) en Nanda Sweres (Gemeente Rotterdam) zijn, in opdracht van Frank Zaalberg (HHR) en Philippine van der Schuyt (VINU), samen aan de slag gegaan om deze vraag te beantwoorden.

Door middel van 16 diepte interviews met omgevingsmanagers van Rijnland is veel informatie verzameld. Ook is er gekeken naar alternatieven; hoe pakken andere organisatie omgevingsmanagement aan en wat kan Rijnland daarvan leren? Zo hebben we gesproken met omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en Oasen.

Nieuwsgierig geworden naar de resultaten? Kom dan naar de projectpresentaties op 5 Oktober.

keyboard_arrow_up