Op 29 Juli 2015 hebben 30 studenten en young professionals van UNESCOIHE,TU Delft, HKV, Croon en Waterschap Peel en Maasvallei de businessincubator YES!Delft en de proeftuin Flood Proof Holland bezocht. Dit in hetteken om jonge mensen in de watersector in aanraking te laten komen metinnovatie.

YES!Delft is Nederlands grootste technologische incubator waar alleen highpotential ondernemingen zich kunnen vestigen. Van de in totaal 159 bedrijven zijn er ook enkele ondernemingen met de focus op water en delta. Voorbeelden hiervan zijn BlueRise, dat energie haalt uit temperatuurverschillen in de oceaan, en Disdro, dat een zeer kost-efficiente en robuuste regenmeter ontworpen heeft.

Tijdens de rondleiding kregen de studenten een hands-on ervaring met ondernemerschap. Zo waren er ondernemers die de groep te woord stonden en uitleg gaven over hun innovatie, ook werden er tips gegeven over het opzetten van een eigen business. Na de rondleiding op YES!Delft heeft de groep de proeftuin Flood Proof Holland bezocht. Hier worden innovatieve en tijdelijke waterkeringen getest. Bij een overstroming is men geneigd om de zandzak te pakken, terwijl er vele makkelijkere, snellere en goedkopere alternatieven beschikbaar zijn. De studenten kregen een demonstratie van de verschillende waterkeringen met presentaties van de BAM (Boxbarrier) en TubeBarrier.

Klimaatverandering, mondiale bevolkingsgroei en toenemende urbanisatie vragen om effectieve nieuwe oplossingen voor deltatechnologische opgaves.
Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) is opgezet vanuit het deltatechnologie cluster in de regio Rotterdam-Delft-Drechtsteden om ondernemerschap te
stimuleren en de ontwikkeling van innovatieve delta oplossingen te vermeerderen en te versnellen.

VPdelta werkt samen vanuit het hart van de triple-helix aan de ontwikkeling van concrete nieuwe innovaties voor de delta van morgen. Zowel voor Nederlandse opgaves als voor de export.

Zou je ook YES!Delft of Flood Proof Holland willen bezoeken? Of op een andere manier met innovatie in de watersector in contact willen komen? Neem dan contact op met Friso.

keyboard_arrow_up