Wie zijn de trainees van NWT14? En wat drijft ze om in de watersector aan de slag te gaan?Een nieuwe groep is afgelopen april gestart met het traineeship. Divers in achtergrond, maar wat de trainees gemeenschappelijk hebben is hun drive om een bijdrage te leveren aan een betere wereld door water:

“Maar waar ga je op focussen in je zoektocht om iets bij te dragen? Armoede? Conflict? Emancipatie? Mensenrechten? Klimaatadaptatie? Om zo maar een paar onderwerpen te noemen. De verbindende factor vond ik in water. Water dat ons overal op de wereld verdeeld maar ook verenigd, dat ons zowel boos als blij maakt en dat de oorzaak is van veel lijden maar ook van veel positieve ontwikkeling. Watermanagement kan in zo veel situaties het verschil maken.” – Janin

“Op het moment dat ik Nederland binnenvlieg na een reis en uit het raam kijk, begrijp ik waar de passie voor water en techniek vandaan komt. Zo eisen de vele soorten objecten, rivieren en kust allen een plekje op in ons systeem. We dienen rekening te houden met alle functies van deze objecten. Denk hierbij aan veiligheid, sociale aspecten, economie en in steeds prominentere positie ook duurzaamheid en ecologie.” – Merijn

“Water staat niet op zichzelf maar speelt een cruciale rol bij o.a. bodem- en mileu vraagstukken, ruimtelijke planvorming, leefbaarheid, mobiliteit en klimaatadaptatie. Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en natuur door middel van duurzaam-, efficiënt en effectief waterbeheer.” – Maik

“Als veiligheidskundige bevind ik mij binnen Brabant Water in een uitdagende wereld met enorme belangen en noodzaak om de veiligheid van ons drinkwater te waarborgen.” – Stefan

“Water is hét probleem en dé oplossing van de 21ste eeuw. Klimaatverandering creëert uitdagingen: met een stijgende zeespiegel, zware regenval, wateroverlast, droogte en hittestress. Maar water houdt ook de oplossingen: Transitie naar duurzame energie? Transitie naar circulair? Water is de batterij, de energiebron en de grondstoffenbron.” – Irene

“Inhoudelijk trekken projecten met water mij erg aan, omdat water verbonden is met heel veel werkgebieden. Waterproblematiek heeft altijd raakvlakken met de natuur, mens en omgeving. Ik vind het leuk om met mijn input vanuit de techniek hier constant mee bezig te zijn.” – Marieke

“Ik raakte tijdens mijn studie Internationaal en Europees Recht geïnteresseerd in het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen. Tijdens mijn stage in Kenia zag ik wat het voor mensen betekent als ze geen toegang hebben tot schoon en veilig water.” – Anne

“Het geweldige aan de watersector vind ik dat het relationeel dynamisch is en dat de duurzaamheidsprincipes er het best tot hun recht komen en het best zijn uitgewerkt (SDG’s, IWRM, KRW). Ook daar waar thema’s een raakvlak hebben met water zijn de duurzaamheidsprincipes uitstekend toepasbaar. Hier vond ik dus mijn roeping om bij te dragen aan het macro-ecosysteem dat “Aarde” heet.” – Alisa

Benieuwd naar meer over onze nieuwe trainees? Hier kun je alle profielen van NWT14 vinden.

keyboard_arrow_up