Ontdek de sector
In juni zijn er twintig projecten gestart. Trainees uit alle lichtingen hebben zich aangemeld voor een project naar eigen keus. Onder leiding van een projectleider/trainee op eigen terrein leren zij elkaars werkplek kennen.

Uitgelicht
Trainee Bart Mesman heeft de leiding bij zijn werkgever Waterschap Limburg. Hij gaat deze zomer met vier trainees voor project Watereducatie Denktank aan de slag. Samen verkennen zij 100 mogelijkheden om Waterschap Limburg met de omgeving te verbinden. Via een trechtermodel gaan zij de opties terugbrengen naar vier concrete plannen. Het kan meteen in de praktijk worden toegepast!

Waterschap Limburg
“Elke vier jaar wordt er op het bestuur van Waterschap Limburg gestemd maar wat een Waterschap nu werkelijk doet? Dat weten er maar weinig. Er is behoefte om burgers meer bewust maken van wie Waterschap Limburg is, waar zij zich mee bezig houdt, en wat er onder ‘Het Waterschap’ wordt verstaan” Aldus Bart.

Kennisfestival:
In de maanden juni tot en met september zullen de trainees hun projecten uitwerken. Tijdens het Kennisfestival op 8 oktober 2021 presenteren zij hun project aan de werkgevers en andere geïnteresseerde. Wie staat te poppelen om een van deze presentaties te zien, kan zich aanmelden via onze agenda op de website! Zie hieronder welke projecten er worden gepresenteerd:

Organisatie – onderwerp van het project- onder leiding van trainee:

Gemeente Rotterdam – Effect vergroening op de grondwaterstand – Nadia Mobron

PWN – Naar een klimaat-robuust PWN – water vasthouden voor later – Iverna Creton

Waterschap Hollandse Delta – Beoordeeld, en dan? – Rogier Meijer

Wateropleidingen – Op weg naar een nieuwe strategie voor Wateropleidingen – Bram Ooms

Waterschap Limburg – Watereducatie Denktank – Bart Mesman

HHNK – Verzilting in Hollands Noorderkwartier – Anne Groot- Kormelink

HHSK – Biodiversiteit op de regionale waterkeringen – Nadine van der Hoeven

WDODelta – Het waterschap en de bossenstrategie: a love story? – Lisa Bogers

Programmabureau KRW/DHZ Maasregio Internationaal Smoelenboek voor de Maasregio – Maarten van Wel

De Baronie – Woningbouwcorporaties als partner bij klimaatadaptatie – Dorine van der Linden

Gemeente Amsterdam – Digitale transformatie Volgermeerpolder – Sanne Rouing

VewinStakeholder-analyse energietransitie ondergrond. Waar water, bodem en energie samenkomen – Olivier Kramer

Hoogheemraadschap van Rijnland – Project Onderwatervegetatie Onderzoek met SONAR – Lucie Pot

Hoogheemraadschap van Rijnland – Medicijnresten in afvalwater voorkomen – Thirza Teule

HDSR – Klimaatadaptatie in het landelijk gebied, wat kun je zelf doen? – Marco Schoenmakers

Netbeheer Nederland – Mapping van de CES 1.0 op de II3050 hoofdinclusies – Madeleine de Haan

Gasunie – Betrouwbaarheid van de Energietransitie – het klimaatakkoord & de Dunkelflaute – Kristina Lauxen

Bax & Company – Opschalen van de warmte-innovatie – Juliska van Doren

Heijmans Energie – Integrale inzet duurzame energiesystemen – Stan Kaal

Waterchallenges – 10x Texel

Energiepartners – Energy Service Company – Nelle Kloosterboer

Provincie ZH – Een haalbaarheidsonderzoek voor seizoensopslag van warmte (70C of hoger) voor een wijk van circa 1000 woningen in Gorinchem – Simone van Raaij

Hoogheemraadschap van Delfland – Menukaart voor duurzame terreinen – Britte Rijk

Aveco de Bondt – Kadeversterking Lappenvoort-Oosterland – Lei van Haperen

 

Op 8 oktober 2021 worden alle projecten gepresenteerd tijdens ons Kennisfestival. Wie interesse heeft om een presentatie te zien van een van bovengenoemde projectgroepen, kan zich aanmelden via onze agenda op de website!

 

 

keyboard_arrow_up