Tijdens het eerste kwartaal hebben onze trainees weer hard gewerkt aan gezamenlijke projecten. De resultaten hiervan presenteerden zij op 5 april bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zo ontstond er, mede dankzij de informatiemarkt, een ware broedplaats van ideeën. Speciaal uitgenodigde ‘verderbrengers’ uit de sector schakelden meteen hun netwerk in om projecten een stap vooruit te helpen. Op naar de praktijk.

Op vrijdagochtend om negen uur een gonzende entreehal. Dát maken ze niet elke week mee bij Hollands Noorderkwartier. De baliemedewerkers en voorbijgangers keken dan ook nieuwsgierig toe hoe de traineegroepen hier hun projectposters ophingen en hoe zelfs ergens een tentje werd opgezet. Natuurlijk was al die drukte niet voor niets. Ruim honderd jonge professionals in de water- en bodemsector hadden de twaalf voorgaande vrijdagen in kleine groepjes samengewerkt aan het project van één van hun werkgevers. De resultaten zouden ze vandaag presenteren aan medetrainees en hun begeleiders.

Zoveel vragen, zoveel oplossingen

Wat in ieder geval direct duidelijk werd, is dat opdrachtgevers de meest uiteenlopende vraagstukken voorleggen aan de traineegroepen. De groep van Waterbedrijf Limburg onderzocht of droogtebestrijding middels effluent zinvol kon zijn, de groep van waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht hoe je een escaperoom ontwikkelt die bijdraagt aan meer klimaatbewustzijn en de gemeente Zeist daagde hun groep uit om binnen de organisatie de risicodialoog over de klimaatverandering op gang te brengen. Zulke uiteenlopende vraagstukken leidden natuurlijk ook tot heel verschillende werkwijzen en oplossingen. Bij sommige groepen stond het verzamelen en analyseren van meetgegevens voorop, bij andere groepen draaide het meer om het aanwakkeren van persoonlijke betrokkenheid en het creëren van een beleving.

Broedplaats

“Een dag zoals deze organiseren we twee keer per jaar”, vertelt NWT-directeur Jaap Feil.
“Doordat de trainees hun projecten presenteren aan medetrainees en hun begeleiders, krijgt iedereen een breed beeld van wat er zoal speelt in sector. Bovendien ontstaat er een soort broedplaats van ideeën, want de denktanks met jonge professionals komen vaak met oplossingen die ook interessant zijn voor andere organisaties. Het zou mooi zijn als de kennis en de inzichten die worden gedeeld vanaf hier een weg naar de praktijk vinden.”

Verderbrengers

Om projecten een stap verder te brengen in de praktijk, waren vier ‘verderbrengers’ uitgenodigd. Dit waren Els van Bon vanuit Hollands Noorderkwartier, Hans Bout als projectleider vanuit Schieland en de Krimpenerwaard, Raimond Hafkenscheid als zelfstandig strategisch adviseur en Johan Oost van Stichting Wetskills. Met hun ervaring en hun grote netwerken bleken zij inderdaad in staat om nieuwe verbindingen te leggen. Verderbrenger Raimond aan het einde van de dag: “Ik ben zeer verrast over wat de trainees hier weten neer te zetten. Met sommige concepten zou ik zelfs het liefst meteen het veld ingaan, dus er zijn zeker oplossingen gepresenteerd die voor meer partijen in de sector interessant zouden zijn.”

En nu?

Een voorbeeld van zo’n project met potentie was afkomstig van de groep van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Trainee Chris van Naarden: “Wij hebben onderzocht of het mogelijk is om drukdrainage te combineren met een fosfaatfilter van ijzerzand. Dit bleek een betaalbare oplossing waarbij niet alleen bodemdaling wordt tegengegaan, maar waarbij dus ook de waterkwaliteit verbeterd wordt. De groep schat in dat een dergelijk filter twee- á drieduizend euro kost, dus dit kan interessant zijn voor diverse waterschappen.”

Geen camping

En die tent op de informatiemarkt? Die bleek alles te maken te hebben met het project van de groep van waterschap Drents Overijsselse Delta. Trainee Marieke Wit: “In onze tent konden mensen een mini-escaperoomspelen met het thema klimaatverandering. Nu het project erop zit, weten we dat een mobiele escaperoom – mede vanwege het grote bereik – het meest geschikt is. Maar voorlopig is de escaperoom er nog niet. We zoeken eerst nog partners, gemeenten bijvoorbeeld, die de escaperoom ook willen gebruiken en die samen met ons het benodigde budget willen vrijmaken.”

Meer weten over de projecten?

Dat kan. Binnenkort verschijnt van een aantal NWT-projecten een artikel op www.h2owaternetwerk.nl

keyboard_arrow_up