Op 19 november j.l. vond de themamiddag “Regieoverheden: hebben we over 30 jaar spijt?” plaats. Wij, de Nationaal Watertrainees die deze middag hebben georganiseerd, waren in positieve zin verrast over de enthousiaste en proactieve sfeer die gedurende de hele middag voelbaar was.

De dagvoorzitter – Cor Bredenhoff – zorgde voor een soepel verloop van de middag, welke inhoudelijk startte met een presentatie over “Regie: hype of toekomst?”door Piet van Mourik (Stichting de Regisserende Gemeente). Hij benoemde dat het belangrijk is om bij het voeren van regie te beginnen bij het begin en een visie te ontwikkelen. Vervolgens vond een interactieve sessie in kleine groepjes bij flipovers plaats, opgesplitst in de categorieën waterschap, gemeente, bedrijven en! algemeen. Als opwarmertje werd eerst een tweetal stellingen bediscussieerd,en vervolgens werden de kansen, risico’s, do’s en don’ts voor het voeren van regie geïnventariseerd. Een korte samenvatting hiervan:

  • Kansen: Transparantie en inzicht (door! visievorming), benutten van expertise enkennis uit de markt, flexibel, onderscheidend vermogen inzetten (bedrijven)
  • Risico’s: Onduidelijkheid, traag, overzicht kwijt, kennis kwijt, slecht opdrachtgeverschap(bedrijven)
  • Do’s: Definitie regie helder hebben, bewuste keuzes en duidelijke afspraken maken, kennis behouden, toegevoegde waarde aantoonbaar maken (bedrijven)
  • Don’ts: Alles uitbesteden, kennis laten wegstromen (ook nodig voor visie), lage prijzen (alleen) leidend laten zijn,onder de kostprijs schrijven (bedrijven).

Na een korte pauze en terugkoppeling van de belangrijkste do’s en don’ts per flipover, heeft Marcel Tirion (hoofd riolering Den Haag) zijn ervaringen met regievoering gedeeld. Hierna volgde nog een kort plenair debat met als hoofdvraag: hebben we over 30 jaar spijt?

De conclusie:
We krijgen geen spijt, mits we genoeg kennis behouden!

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waar ook nog enkele gedachten en visitekaartjes zijn uitgewisseld. Hopelijk blijft het dan ook niet bij deze ene middag, en wordt
er door enkele andere enthousiastelingen vervolg aan gegeven. Mocht u het leuk vinden om
actief verder te gaan met dit onderwerp, neemt u dan contact op met Piet van Mourik (de regisserende gemeente)

Vrolijke groet,

Jasper Luiten, Stan van den Bosch, Inge Muhlig, Jan Jetze Zandstra en Judith Muis

 

keyboard_arrow_up