De afgelopen maanden is er vanuit diverse waterschapspartijen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven gewerkt aan een meer structurele samenwerking binnen de traineeships binnen de watersector. Vanuit het Nationaal Watertraineeship hebben wij actief met deze sessies meegedaan en is er al veel moois uit voort gekomen en kijken we uit naar nieuwe initiatieven!
Samen met trainees, coördinatoren en directeuren zijn de diverse traineeships uit de watersector de afgelopen maanden in het LEF-centrum bij elkaar geweest om samenwerkingen te verkennen, aan te gaan en te verdiepen.

Vanuit de trainees

Gezien het Nationaal Watertraineeship trainees kent uit diverse partijen in de sector maakt dat onze trainees al veel in aanraking komen met verschillende typen organisaties. Andere trainees gaven aan hier meer behoefte aan te hebben. Vanuit deze behoefte zijn we bijvoorbeeld met Jong KNW in gesprek om te zien of zij als platform zouden kunnen optreden hiervoor. Onder andere onze trainees Jessica, Mirjam en alumnitrainee Mandy hebben samen met trainees uit de andere programma’s gesproken om te zien waar de behoefte ligt en zijn er concrete acties en stappen gezet. Eén van de voorbeelden is de stand voor Young Professionals op het Deltacongres. Maar zijn er ook pizzasessies en samen werk acties op touw gezet.

Vanuit de traineeships

Ook zijn de eerste organisatorische stappen vanuit de traineeships gezet. Zo dient Rijkswaterstaat, vanuit slim samenwerken in samenspraak met de Unie van Waterschappen, nu projecten in tijdens onze projectperioden. Ook worden er trainees vanuit Rijkswaterstaat vrijgemaakt om mee te draaien in projecten aangeboden door het Nationaal Watertraineeship en vice versa. Dit heeft met name als doel om ook eens buiten de organisatie te kijken. Zo draait nu ook al het traineeproject van VP Delta, de WaterStraat traineechallenge, met niet alleen Rijkswaterstaattrainees, maar ook vanuit andere partijen doen trainees mee. Zo delen we ook vaker mogelijke kandidaten met elkaar en is er meer samenspraak over flexibiliteit van de arbeidsmarkt en hoe hier als traineeships mee om te gaan. Al met al is de samenwerking verbeterd en verdiept!

Besloten is gewoon te gaan doen en het samenwerken op te pakken waar mogelijk, zo komt er vanzelf iets om verder uit te bouwen.

keyboard_arrow_up