Het trainingsprogramma dat onze trainees op de vrijdagen doorlopen is vernieuwd. Eén van onze trainers die hard heeft gewerkt aan het nieuwe programma is Eveline van der Giessen. ‘Veel bestaande onderdelen van het programma zijn opgefrist en uitgebreid’, vertelt ze. ‘Maar er zijn ook onderdelen bijgekomen. Vitaliteit is één hiervan. Omdat trainees vaak werkdruk ervaren, leren we hen om zelf balans te vinden in het dagelijks leven, zowel fysiek als mentaal. Een training die hierbij ook goed aansluit is situationeel (zelf)leiderschap, waarin ze leren aangeven op welke gebieden zij begeleiding nodig hebben. In het algemeen geldt voor onze trainingen dat ze steeds meer gericht zijn op doen en ervaren. Zo oefenen we bijvoorbeeld ook met geweldloze communicatie.’
Benieuwd wat het programma verder inhoudt?

Vitaliteit

‘De laatste jaren viel het ons op dat steeds meer trainees moe zijn’, vertelt Eveline. ‘De overgang naar een nieuwe levensfase valt hen soms zwaar, ze leggen de lat voor zichzelf erg hoog en ze gaan er vanuit dat hun organisatie dat ook doet. Doordat ze fysiek niet fit zijn en ze mentaal vol zitten, ervaren ze stress. Om burn-outs te voorkomen, leren we trainees om een betere balans te vinden. Aan de hand van een vragenlijst krijgen ze inzicht in hun fysieke, mentale en emotionele gesteldheid en ook in hun gevoel van zingeving. We besteden aandacht aan yoga, meditatie en voeding, maar we werken ook met de overtuigingen die van invloed zijn op hun vitaliteit.’

Situationeel leiderschap

‘Iets wat ook naar voren kwam’, vervolgt Eveline, ‘is dat trainees op de werkvloer erg vrij worden gelaten. Hierdoor kunnen ze hun ei doorgaans goed kwijt, maar soms raken ze wat verloren. Ze vragen dan niet om hulp omdat ze het idee hebben dat ze alles meteen zelf moeten kunnen. In het nieuwe programma helpen we trainees om helder te krijgen waar zij behoefte aan hebben, en om dit vervolgens ook aan te geven bij hun begeleider. Voor de begeleiders hebben we een speciale begeleiderstraining. We willen hen goed inzicht geven in de trainingsprocessen, want als begeleider speel je een cruciale rol in de ontwikkeling van de trainee.’

Systemisch werken

Systemisch werk was al onderdeel van het programma, maar hier gaan we meer mee doen. Voor wie het niet kent legt Eveline uit: ‘Systemisch werk houdt in dat je naar een team of organisatie kijkt vanuit systemisch perspectief. Middels opstellingen krijg je inzicht in de onderlinge verhoudingen en onderliggende dynamieken. Het krachtenveld waarin de trainee zich bevindt wordt daardoor letterlijk voelbaar, zeker als de trainee en de opgestelde personen vanuit hun perspectief bepaalde vragen moeten beantwoorden. Het doel van deze krachtige werkwijze is om trainees inzicht te geven in bepaalde dynamieken en situaties. Daardoor kunnen zij beter hun plek innemen en effectiever worden.’

Belangrijke onderdelen zijn verbeterd

Trainingen die uiteraard gebleven zijn, zijn communicatie, timemanagement en netwerken. Eveline: ‘Netwerken hebben we uitgebreid met social media, omdat we toch denken dat trainees meer kunnen doen om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Vragen die we hen stellen zijn bijvoorbeeld: in hoeverre deel je over onderwerpen die je belangrijk vindt, hoe vaak geef je je mening, en in hoeverre ben je een ambassadeur voor je organisatie?’

Wat boksen met communicatie te maken heeft

‘Binnen het nieuwe trainingsprogramma draait het meer om doen en om ervaren’, legt Eveline uit. ‘Dat zie je aan onderdelen als yoga en meditatie, maar we gaan boksen. Ik heb het zelf al ervaren en stond ervan te kijken hoe exact de communicatiestijlen van mensen overeenkomen met gedrag in de ring. Vlieg je er vol in, maak je je vooral zorgen om de ander, of trek je je liever terug? De trainees vinden het leuk om zo de vertaling te maken naar het persoonlijke vlak. Juist de andere context is erg leerzaam.’

Het nieuwe programma is ingevoerd per april. Uiteraard blijven we onze trainingen doorlopend finetunen naar de behoefte van de trainees en hun werkgevers.

keyboard_arrow_up