Toen Douwe Terpstra in 2014 afstudeerde had hij nog maar een beperkt beeld van de beroepspraktijk, en ook geen duidelijke voorkeur bij welke organisatie hij aan de slag zou willen gaan. Toevallig hoorde hij over het Nationaal Watertraineeship. Deze kans leverde hem meer op dat verwacht. Het gaf zijn carrière een vliegende start!

Het tweejarig traineetraject van het NWT leek de jong afgestudeerde van Van Hall Larenstein (Land- en Watermanagement; specialisatie Inrichting en Waterbeheer), wel wat. Hij solliciteerde en werd toegelaten en na een selectie- en kennismakingsproces. Het NWT hielp hem om een passende werkgever te vinden: gemeente Barneveld. Na het studentenleven begon, zoals Terpstra het zelf noemt ‘een nieuw leven’. Vanaf dat moment werkte hij wekelijks vier dagen als adviseur Riolering bij de gemeente en de vijfde dag was gereserveerd voor activiteiten met zijn medetrainees. Want gelijk met hem startten nog zes afgestudeerden bij het NWT. Zij waren werkzaam bij uiteenlopende bedrijven, zoals een drinkwaterbedrijf, een aannemer, Waternet, de Unie van Bosgroepen. Wat hun bond was hun levensfase, geringe werkervaring, hun ambitie en affiniteit met water. Dit groepje vormde samen een pool. Gedurende de gehele trainee-periode trokken ze samen op. Het ene kwartaal deden ze trainingen, waarbij werd gewerkt aan het vergroten van persoonlijke vaardigheden, zoals jezelf presenteren, je werk organiseren, effectief overleggen etc. Het volgende kwartaal deden ze in kleine groepen een project bij een van de werkgevers, met de trainee die thuis speelde als projectleider. Zo deed hij vier projecten, elk bij een ander bedrijf. Van de projecten die hij deed was dat voor het toenmalige Waterschap Peel en Maas zijn favoriet. De opdracht was om een mooi landschappelijk ingepast plan te maken van een uitbreidingsopgave gecombineerd met een dijkverzwaring.

Terugkijkend noemt Terpstra deze twee jaar traineeship een zeer waardevolle ervaring: ‘Het was een mooie kans om van binnenuit de watersector te leren kennen.’ En door de trainingen is hij gaan beseffen hoe belangrijk sociale vaardigheden zijn voor je functioneren: ‘Als student was ik eigenlijk steeds op de inhoud gericht.’
Na afloop van het traineeship bleef hij nog tweeënhalf jaar bij gemeente Barneveld. En sinds 2019 werkt hij als adviseur Watersystemen bij het Waterschap Aa en Maas. Deze functie was een bewuste keuze. De waterschappen had hij immers goed leren kennen – zowel door zijn rol bij de gemeente als vanuit het NWT. Het traineeship had hem bovendien geleerd dat hij bij voorkeur werkt aan ruimtelijke projecten en praktisch bezig is. Nu zit hijzelf als waterschapper weer vaak met mensen van gemeenten aan tafel, hetgeen hem zeer bevalt. Terpstra: ‘Het helpt en is effectief dat ik het werk en de belangen van de gemeenten zo goed ken en begrijp.’ Met zijn pool van het NWT heeft hij trouwens nog steeds contact.

Ook geïnteresseerd in het NWT?
Net afgestudeerden (van hbo en wo) die door het verhaal van Douwe Terpstra geïnteresseerd zijn geraakt in het NWT boffen: in juli start een nieuwe groep! Ga naar www.nationaalwatertraineeship.nl voor meer informatie. Een gespecialiseerde opleiding is een pré (bijvoorbeeld land- en watermanagement), echter ook een kersverse jurist met aantoonbare affiniteit met water maakt kans. Want ook zij zijn nodig in de watersector.

 

Tekst: Hans van den Bos

keyboard_arrow_up