Elk voorjaar is het weer zo ver: De rekening voor de waterschapsbelasting valt op de mat. Maar wat gebeurt er eigenlijk met dit geld? Waarom is het eigenlijk nodig dat waterschappen bestaan? Trainee Leontine, werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Delfland, vertelt meer over het werk van de waterschappen.

In Nederland zijn in totaal 22 waterschappen; enkele hiervan worden om historische redenen ook wel een hoogheemraadschap genoemd. “Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Delfland en hoewel dit een relatief klein waterschap is, werken hier alleen al zo’n 450 mensen” vertelt Leontine. “Het grootste gedeelte van de taken van het waterschap wordt gefinancierd uit de waterschapsbelasting. Rondom het waterbeheer is er een heel scala aan taken die zorgen dat Nederland droge voeten en schoon water blijft houden.”

“Zo is het waterschap bezig met de waterkwantiteit: Zorgen dat er niet te veel, maar ook niet te weinig water is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beheer van primaire en regionale waterkeringen, maar ook om de aanleg van waterbergingen en het beheer van gemalen en sluizen. Maar ook de kwaliteit van het water is belangrijk: Hiervoor meet het waterschap verschillende stoffen, zorgt ervoor dat burgers zich aan de regels houden en legt bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan. Tenslotte zorgen waterschappen ook voor de afvalwaterzuivering van onder andere huishoudens en bedrijven.”

“Wat je misschien niet zou verwachten is dat sommige waterschappen ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van wegen. Ook is muskusrattenbeheer belangrijker dan je misschien denkt: Deze beesten graven gangen in waterkeringen, waardoor ze een serieus probleem kunnen vormen voor de stabiliteit en veiligheid van een dijk.”

Meer weten? Op de site van de Unie van Waterschappen is meer te lezen over dit onderwerp.

keyboard_arrow_up