Den Haag, 23 oktober 2017In een unieke samenwerking gaan Acacia Water en de ondernemers Johan Oost en Jaap Feil samen met de Universiteit van Twente het Water Footprint Network vernieuwen. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden uitgebreid door de oprichting van het nieuwe bedrijf ‘Water Footprint Implementation’. Dat maken de partners vlak voor de start van de Amsterdam International Water Week (van 30 oktober tot en met 3 november) bekend, waar het vernieuwde concept ook is vertegenwoordigd. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en vanaf 1 januari 2018 is het volledig in bedrijf.

Het Water Footprint Network werd in 2008 opgericht met het doel om wereldwijd watergebruik bij organisaties en bedrijven terug te dringen. Het concept van de Water Footprint maakt inzichtelijk hoeveel water er nodig is om bijvoorbeeld een kopje koffie of een kilo biefstuk te maken. Afgelopen september werd de stichting failliet verklaard, maar vanwege de doorstart blijft het Network nu bestaan. Initiatiefnemer van het Water Footprint Network, prof. Arjen Hoekstra, is blij met de vernieuwing en blijft betrokken. Hoekstra: ‘Tot nu toe zaten we vooral in de fase van bewustwording. Dat blijft relevant, maar door de kennis nu ook in de praktijk in te zetten, willen we laten zien dat er daadwerkelijk minder water gebruikt kan worden.’

Netwerk en bedrijf

Om dat te bereiken zal er wel wat gaan veranderen. Er komen twee onderdelen. Ten eerste wordt het huidige Water Footprint Network versterkt. De ambitie is om, meer dan nu, mensen bij elkaar te brengen om beter kennis te delen. Verder wordt er binnen het netwerk geïnvesteerd in professionele ontwikkeling en training. Daarnaast start Water Footprint Implementation, een nieuw bedrijf dat zich zal richten op de implementatie van het concept in de praktijk. Er komen adviseurs die voor organisaties, instellingen en bedrijven een QuickScan of hotspotanalyse kunnen maken hoe het watergebruik teruggebracht kan worden. Vervolgens gaan we met de stakeholders met concrete oplossingsrichtingen en kansrijke oplossingen aan de slag om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Hierdoor komt de implementatie van het Water Footprint-concept dichterbij dan ooit.

De samenwerking van de partners biedt volgens hen een mooie kans om het belang van waterbeheer beter onder de aandacht te brengen. Algemeen directeur Arjen de Vries van adviesbureau Acacia Water vindt dat hoognodig: ‘Aangezien de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk komt te staan, moet er echt iets veranderen in het waterbeheer en de omgang met water in organisaties en de maatschappij. De belangrijke vervolgstap die wij nu gaan zetten, is dat er niet alleen berekend wordt hoeveel water ergens voor nodig is, maar dat we ook met de uitslag van de Water Footprint aan de slag gaan – zodat we echt resultaten zien.’

Jongeren een grote rol

Het besef dat er iets moet veranderen is goed doorgedrongen bij de jonge generatie, merken de betrokkenen. Daarom is er gekozen om jongeren een grote rol te geven. Johan Oost, onder meer managing director van Wetskills (een organisatie voor young professionals en studenten in water wereldwijd): ‘De inzet van jongeren komt centraal te staan in de businessstrategie, mede omdat jongeren erg betrokken zijn bij het klimaat en juist interesse tonen in de Water Footprint. Deze tool is erg behulpzaam om water- en klimaatuitdagingen zichtbaar te maken en daarop te anticiperen. Door dit concrete concept mede bij onze activiteiten te betrekken, hopen we ons netwerk te versterken en meer studenten en young professionals over de hele wereld te interesseren om samen watervraagstukken aan te pakken, out of the box te denken om zo meer impact te genereren.’

Volgens Jaap Feil, onder andere directeur van het Nationaal Watertraineeship, komt de Water Footprint overeen met de ambities van zijn organisatie: ‘Wij leiden jong talent op voor de watersector en we bieden ze werk bij instellingen en bedrijven. Onze drijfveer is dat jonge mensen op een creatieve manier oplossingen bedenken voor de uitdagingen in de watersector. Dit initiatief sluit daar goed bij aan. Zo kunnen we nog steviger inzetten op een duurzaam beheer van ons water.’

keyboard_arrow_up