Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een uitgesproken ambitie: zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarbij komt volgens technisch manager Philippe Schoonen veel kijken. In zijn ogen is de kennis en kunde van de volgende generatie voor de watersector simpelweg onmisbaar om toekomstbestendig te zijn.

keyboard_arrow_up