“We hebben professionals met frisse blikken nodig”

Philippe Schoonen (WDO Delta)

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een uitgesproken ambitie: zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarbij komt volgens technisch manager Philippe Schoonen veel kijken. In zijn ogen is de kennis en kunde van de volgende generatie voor de watersector simpelweg onmisbaar om toekomstbestendig te zijn.

Dat de watersector snel verandert, merken ze natuurlijk ook bij de 22 waterschappen in ons land. Volgens Philippe wacht ons de komende jaren dan ook een stevige uitdaging om zo adequaat mogelijk in te spelen op omvangrijke thema’s als klimaatverandering en CO2-reductie.

“Daarbij vertrouwen we uiteraard op onze bestaande kennis en expertise. Maar omdat technische innovaties en ontwikkelingen zich momenteel zó snel opstapelen, hebben we ook professionals met frisse blikken nodig. Dat is voor ons een belangrijke reden om samen te werken met het NWT.”

“Het NWT helpt ons aan uniek talent”

Absolute wil

Philippe werkt ruim vijf jaar bij WDO Delta. Toen hij er een maand in dienst was, kreeg hij zijn eerste trainee van het NWT onder zijn hoede. Sindsdien begeleidde hij er meerdere en raakte hij gecharmeerd van hun wilskracht en ambitie.

“Natuurlijk is iedereen anders. Maar de absolute wil om iets te betekenen en zichzelf te ontwikkelen, zit er bij elke trainee overduidelijk in. Dat klinkt als iets vanzelfsprekends voor mensen die aan het begin van hun carrière staan, maar dat is het zeker niet. Het NWT helpt ons dus aan uniek talent.”

Informatiemaatschappij

Dat talent is volgens Philippe hard nodig. Niet alleen omdat de watersector verandert door klimaatverandering, maar ook omdat onze samenleving zich voortdurend ontwikkelt. Zo zijn we tegenwoordig veel meer dan vroeger een informatiemaatschappij.

“Mensen zijn steeds mondiger en willen alles weten. Informatie moet daardoor beschikbaar zijn voor iedereen. Voor ons betekent dat dat we technische zaken niet alleen meer moeten kunnen uitrekenen, maar ook moeten kunnen uitleggen. Techneuten moeten steeds veelzijdiger zijn, bijvoorbeeld als het gaat over communicatie.”

“Techneuten moeten steeds veelzijdiger zijn”

Ambassadeur

Philippe roemt het programma van het NWT dan ook vooral om zijn diversiteit en diepgang. Veel bedrijven en organisaties hebben weliswaar een eigen starttraject, maar dat komt volgens hem niet in de buurt van de intensiteit en het niveau van het ontwikkelprogramma binnen het NWT.

“In die zin kan ik mezelf wel een ambassadeur van het traineeship noemen. Ook zakelijk gezien is een samenwerking interessant, want trainees van het NWT zijn relatief goedkoop. Maar veel belangrijker: het traineeship bezorgt ons de technische professionals die we hier hard nodig hebben.”

Agenda

Niets gevonden.
Logo watersplash orange and blue with company name
keyboard_arrow_up