De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Nieuwe ambassadeur NWT

Hermen Borst ambassadeur NWT

Hermen Borst, Directeur van de staf Deltacommissaris

"Met het Deltaprogramma werken alle overheden en andere betrokken partijen samen aan het op orde houden van de waterveiligheid van Nederland, de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van Nederland (ruimtelijke adaptatie). Dit alles tegen de achtergrond van de gevolgen van een veranderend klimaat. Een belangrijke opgave die eigenlijk nooit af is. Daarom is het ook van groot belang dat er voldoende en goed gekwalificeerde professionals zijn om dit mooie en belangrijke werk te doen. Mooi dat het Nationaal Watertraineeship hier invulling aan geeft."

Meer weten over onze ambassadeurs?


Hein Pieper vanuit UvW...overzichtNWT9 bij het NKWK


> Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je nu in en ontvang ca. vier keer per jaar het laatste nieuws.