Hermen Borst, Directeur van de staf Deltacommissaris
“Met het Deltaprogramma werken alle overheden en andere betrokken partijen samen aan het op orde houden van de waterveiligheid van Nederland, de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van Nederland (ruimtelijke adaptatie). Dit alles tegen de achtergrond van de gevolgen van een veranderend klimaat. Een belangrijke opgave die eigenlijk nooit af is. Daarom is het ook van groot belang dat er voldoende en goed gekwalificeerde professionals zijn om dit mooie en belangrijke werk te doen. Mooi dat het Nationaal Watertraineeship hier invulling aan geeft.”

Meer weten over onze ambassadeurs?

keyboard_arrow_up