“Politiek is helemaal niet zo onbereikbaar”

Alumni trainee Frank Huijgens zit in een waterschapsbestuur

Frank Huijgens is een van de zes trainees die zich verkiesbaar stelden bij de recente waterschapsverkiezingen. En met succes. Hij kwam op plek 5 van de lijst en zit nu in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast werkt hij als technisch manager bij waterschap Brabantse Delta.

Vroeger ging Franks interesse vooral richting wegenbouw en grote gebouwen, maar tijdens zijn studie Civiele Techniek in Delft kreeg hij steeds meer interesse in water. ‘Daar is Nederland ook gewoon goed in’, zegt hij. ‘Kijk maar naar de Deltawerken of de kwaliteit van onze waterzuiveringen. Ik ben afgestudeerd bij een commercieel bedrijf in de watersector, maar daar miste ik toch de maatschappelijke kant. Dat ik na mijn master Watermanagement via het NWT bij Brabantse Delta kon beginnen, was een schot in de roos.’

 

Duurzaamheid moet standaard worden

Bij Brabantse Delta begon Frank als duurzaamheidsadviseur. ‘We wilden duurzaamheid een vaste component maken in alle bouwprojecten’, vertelt hij. ‘Toen ik hier begon waren er al mooie voorbeelden, maar er was er ook veel onduidelijkheid. Wat moet je nou precies in een project doen voor duurzaamheid? En hoe verhoudt zich dat tot geld, tijd en kwaliteit van een project? De uitdaging is dat de duurzaamheidskansen zijn per project weer anders zijn. Bij de aanleg van ecologische verbindingszones zet je logischerwijs in op biodiversiteit en bij nieuwbouw van een groot gemaal ligt de focus meer op het terugdringen van het energieverbruik, maar wat doe je in andere projecten? De hoog-over doelen uit het klimaat- en grondstoffen akkoord zijn helder, maar voor een goede doorvertaling is coördinatie en regie nodig. Daarom heb ik met een collega, per projecttype, een aantal concrete standaarddoelstellingen geformuleerd. Nu weten we bijvoorbeeld ook waar we op moeten letten bij renovaties van rioolgemalen of zuiveringsinstallaties.’

 

Het belang van het waterschapsbestuur

Dat Frank de stap zette naar de politiek, kwam doordat hij in zijn werk rondom duurzaamheid zag hoe belangrijk de rol van het waterschapsbestuur is. ‘In ieder geval merkte ik hoe belangrijk het is dat je bestuurders je ideeën steunen en uitdragen.  Het gaat om grote investeringen en hier gaat uiteindelijk het bestuur over. Ik kan  dan wel allerlei ambities voorleggen, maar ik kan meer doen als ik zelf ook op zo’n plek ga zitten.’

 

Hoog op de lijst

En zo geschiedde. Frank: ‘Eigenlijk dacht ik altijd dat politiek een onbereikbaar iets was, maar dat is helemaal niet zo. Ik was al lid van een waterschapspartij en gaf in mijn woonplaats Rotterdam aan dat ik politiek actief wilde worden. Ze willen heel graag jongeren aan boord, zéker als je inhoudelijk onderlegd bent. Zo kwam ik in een partij van Schieland en de Krimpenerwaard op plek 5. Wel meteen spannend, want mijn partij had vier jaar geleden al 6 zetels behaald, dus ik had een verkiesbare plek!’

 

Serieus genomen

De aanloop naar de verkiezingen was druk. ‘Ik hielp om onze boodschap te formuleren, voerde online onze social mediastrategie uit met een andere jongere en liep soms wel 15 kilometer per dag om te flyeren! Uiteindelijk behielden we het gelijke aantal zetels. Eind maart zijn we met de nieuwe fractie geïnstalleerd en sindsdien besteed ik ongeveer een dag per week aan algemeen bestuurstaken. Tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord focuste ik met mijn inhoudelijke inbreng vooral op de thema’s circulair en klimaatneutraal. Ik merk dat ik serieus word genomen en het helpt me zeker dat ik zelf bij een waterschap werk en me bezighoudt met deze thema’s.’

 

Trainees in de politiek

Frank is niet de enige trainee met politieke interesse. ‘We hadden met zeven NWT-trainees al een coalitie opgezet om meer te leren over politiek in de waterwereld. Zo’n coalitie is een interessegroep waarmee je bijvoorbeeld excursies organiseert rondom een gedeelde interesse. In ons geval organiseerden we bij de Unie van Waterschappen een bijeenkomst met jongeren die al politiek actief waren in de waterwereld. Dat inspireerde me ook om deze stap te zetten.’

 

Groei

Frank heeft zijn traineeship in april afgerond en blijft werken bij Brabantse Delta. ‘Ik zit hier op mijn plek en ben inmiddels doorgegroeid tot technisch manager. Het traineeship heeft me zeker geholpen om te komen waar ik nu sta en dat zit hem vooral in persoonlijke groei. Ik geef mijn grenzen beter aan en spreek mezelf ook veel meer uit dan twee jaar terug. Ik krop minder op en het voelt goed dat mijn bijdrage echt gewaardeerd wordt.’

Logo watersplash orange and blue with company name

Meer ervaringen

keyboard_arrow_up