Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.

Het NWT project moet helpen bij de naamsbekendheid van Swimmable Rivers. Daarnaast helpt het project om duidelijkheid te verschaffen over wat ‘Swimmable Rivers’ precies betekent en waarom sommige steden wel zwembaar zijn en andere niet. Het richt zich specifiek op drie casestudies: de zwembare rivieren in Amsterdam, Kopenhagen en Parijs. Deze casestudies dienen als fundament voor de opzet van het aankomende Swiminar in Amsterdam en fungeren als vertrekpunt voor kennisdeling.

Resultaten van het project omvatten:

-Drie uitgebreide casestudies over zwembare rivieren in Parijs, Amsterdam en Kopenhagen.
– De ontwikkeling van een interesse-blauwdruk voor Swimmable Rivers.
– De inhoud voor het Swiminar in Amsterdam,
De deelnemers aan dit project waren Hanna Jas, Charlie Jurjus, Max Schoenmakers en Fien de Vries. Het Swiminar was een groot succes, waarbij deelnemers werden geïnspireerd en geïnformeerd over de realisatie van zwembare rivieren.

voor meer informatie: Swimmablerivers.org 

 

Tags:
AmsterdamEvenementKopenhagenParijsSwiminarSwimmable RiversZwembaarheid

Meer Projecten

NON-revenue water e-course voor Laos

Dit project betrof de ontwikkeling van een online cursus gericht op het verminderen van drinkwaterverlies. De cursus was bedoeld als opleiding voor werknemers van overheidsinstanties die betrokken waren bij Wereldwaternet…
Lees meer
keyboard_arrow_up