Jonge talenten werken mee aan ‘mooiste natuur van Nederland’

Bij verschillende organisaties in de provincie zetten veelbelovende talenten zich in voor de Drentse natuur. Negen trainees zijn gestart met een introductiedag in Zeegse. Daarna gaan ze met verschillende én gezamenlijke opdrachten aan de slag die allen bijdragen aan het herstel van stikstofgevoelige natuur.  

De trainees gaan bezig met projecten om bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden te verbeteren. Jano Scholte, trainee hydroloog: “Ik vind Drenthe de mooiste provincie van Nederland. Het is een interessante provincie op landschapsniveau en door de cultuurhistorie. Hier wil ik heel graag voor werken. Daarnaast is het een dikke plus dat ik met andere organisaties in de provincie samen ga werken en de andere trainees en begeleiders leer kennen.”

Met een gebiedsgerichte aanpak denken de trainees mee hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo gaan ze voor het beekdal van de Drentsche Aa onderzoek doen (‘Ecologische systeemanalyse’) om inzicht te krijgen hoe een gebied in elkaar zit. n Zuidwest-Drenthe gaan ze aan de slag in het Natura 2000-gebied Dwingelderveld, voor een optimaal werkende waterhuishouding in twee deelgebieden.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “In Drenthe werken we met allerlei partijen samen aan onze natuur. Dat noemen we ‘Samenwerken op Drentse maat’. Deze jonge talenten gaan vanaf de start van hun carrière op deze manier samenwerken. De voordelen die inhoudelijke samenwerking met zich meebrengt, gaan ze in de praktijk ervaren. Ik hoop dat zij hier de rest van hun leven wat aan gaan hebben en dat hun energieke inzet ten goede komt aan de Drentse natuur.”

 

Unieke samenwerking voor de natuur

De natuur staat onder druk. Dit is onder andere het gevolg van klimaatverandering, verdroging en de neerslag van stikstof. Ook Drentse natuurgebieden zijn gevoelig voor de neergeslagen stikstof, zoals heide- en veengebieden. In Drenthe wordt al jarenlang hard gewerkt aan de natuur van het Natuurnetwerk Nederland door uitvoering van onder andere het Programma Natuurlijk Platteland, de Kaderrichtlijn Water en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Natuur. Om al deze maatregelen uit te kunnen voeren is de komende jaren meer kennis en uitvoeringskracht nodig op het gebied van ecologie en (eco-) hydrologie. Samenwerking tussen organisaties is hierbij de sleutel tot succes. Daarnaast is er, door de grote opgaven in het landelijk gebied, overal in Nederland krapte op de arbeidsmarkt. In Drenthe willen we kennis binden en borgen, ook voor de toekomst.

Dit traineeprogramma is in Nederland een unieke samenwerking. In Drenthe zijn natuur- en landbouwpartijen gewend om samen vorm en inhoud te geven aan de opgaven in het landelijk gebied. Deze samenwerking breidt zich nu uit naar dit gezamenlijk traineeprogramma. De trainees werken voor onder andere Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Prolander, Waterschap Drents-Overijsselse Delta en Het Drentse Landschap.

Logo watersplash orange and blue with company name

Meer Nieuws

NIEUW!! NATIONAAL TRAINEESHIP LANDELIJK GEBIED

Meld je nu aan voor het Nationaal Traineeship Landelijk Gebied. We hebben twee informatiebijeenkomsten georganiseerd waar geïnteresseerde opdrachtgevers kennis kunnen maken en vragen kunnen stellen over het programma en alle…
Lees meer
keyboard_arrow_up