NWT partner van Stroomversnellers

De Stroomversnellers is het nieuwe talentprogramma voor de watersector.  Bijzonder is dat het programma een co-creatie is van deelnemende studenten en partnerorganisaties: Topsector Water en Maritiem, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology en het Nationaal Watertraineeship. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een stuk of dertig activiteiten zijn, zoals excursies en trainingen. Het NWT verzorgt de trainingen rondom persoonlijke ontwikkeling.

De watersector heeft veel vraag naar jong talent. Het Stroomversnellersprogramma is gericht op een brede doelgroep met verschillende studieachtergronden en studenten met interesse in water. Het Stroomversnellersprogramma biedt de kans om op allerlei manieren kennis te maken met de sector. 

Stroomversnellers en Waterambassadeurs 

Het netwerk van Stroomversnellers is binnen een half jaar al gegroeid naar ruim 200 studenten. Binnen de groep zijn er 40 Waterambassadeurs. Zij vormen met hun commissies het centrum van het actieve netwerk. Vanuit het NWT ondersteunen we hen als ‘backoffice’ bij de organisatie.  

Kans 

Dat we als NWT een trotse partner zijn van het Stroomversnellersprogramma heeft natuurlijk alles te maken met onze eigen passie voor de watersector. We vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om kennis te maken met de praktijk, met elkaar en met mogelijke werkgevers 

Meedoen 

Wil je als student aanhaken? Dat kan! Ga naar de website: https://www.destroomversnellers.nl 

Wil je als werkgever in contact komen of actief meedoen door een workshop aan te beiden of een excursie? Neem dan contact op met Caroline: cstar@natuurlijktalent.nl  

 

Meer Nieuws

Excursie Allier, Frankrijk  

Eind juni is er een groep trainees afgereisd naar de rivier de Allier in Frankrijk. De excursie is in samenwerking met Smart Rivers georganiseerd om zo meer inzicht te krijgen…
Lees meer