Betaalbare droge voeten blijven houden

Het project richtte zich op assetmanagement, wat gaat over het systematisch beheer van objecten gedurende hun gehele levenscyclus tegen de laagst mogelijke kosten, met een specifieke focus op gemalen bij waterschappen. De doelen van het project waren als volgt:

Inzicht verkrijgen: Het verkrijgen van inzicht in de huidige assetmanagementstrategie binnen de Nederlandse waterschappen.

Behoeften inventariseren: Het inventariseren van de behoeften en verwachtingen om deze strategie te optimaliseren.

Workshop organiseren: Het organiseren van een workshop met betrokkenen uit de watersector.

Voorstellen doen: Het doen van voorstellen om assetmanagement voor gemalen en kunstwerken te optimaliseren.

Samen met medewerkers van verschillende waterschappen hebben de trainees onder leiding van Lodewijk Biemond de assetmanagementstrategie in kaart gebracht en tijdens een workshop met deelnemers uit de watersector zijn de zwakke en sterke punten blootgelegd.

Resultaten van het project:

In kaart brengen van assetmanagement strategie: De assetmanagement strategie van zeven verschillende waterschappen is in kaart gebracht door middel van interviews en bedrijfsbezoeken.

Analyse van behoeften en verwachtingen: Gelijktijdig zijn de behoeften en verwachtingen van deze waterschappen met betrekking tot assetmanagement geanalyseerd.

Workshop met stakeholders: Er is een workshop georganiseerd met vertegenwoordigers van waterschappen, Rijkswaterstaat, advies- en inspectiebureaus, waarin de huidige stand van zaken en het realiseren van toekomstvisie centraal stonden.

Analyse van faal- en succesfactoren: Aan de hand van interviews, bedrijfsbezoeken en workshops zijn de faal- en succesfactoren voor de invoering en optimalisatie van assetmanagement binnen de watersector geanalyseerd en in kaart gebracht.

De resultaten zijn aan het einde van het project gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de watersector.

Tags:
assetmanagementlevenscyclusregenWaterwaterschappen

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up