Bodemdaling in het Nederlandse kustgebied

De bodemdaling in de Nederlandse delta is een tot nog toe onderbelichte kwestie. De effecten van bodemdaling strekken zich uit tot op meerdere fysieke en maatschappelijke niveaus. Hoewel de problematiek erkend is, ontbreekt het aan een uniforme aanpak. De schades die ontstaan als gevolg van bodemdaling zijn momenteel niet toegewezen aan een verantwoordelijke partij, simpelweg omdat de verantwoordelijkheden onbepaald en dus onbekend zijn.

Aan de hand van twee bestaande cases, namelijk Waternet en Flexibel en Subcoast Almere, zal het Integrated Assessment Framework worden ingevuld en toegespitst op de oorzaken en gevolgen van bodemdaling op de verschillende fysieke niveaus van het 3-lagen model. De sturende mechanismen zullen worden onderscheiden, evenals de effecten die zij uitoefenen op de verschillende lagen binnen het model. Het ‘governance’-aspect dat is opgenomen binnen dit Framework zal dienen als instrument om de rol en plaats van verschillende actoren en partijen af te leiden en aan verantwoordelijkheden te koppelen.

Deelnemers aan dit project waren Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink en Erik Raaijmakers. Hun bijdrage heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de complexe kwestie van bodemdaling en een basis te leggen voor een effectieve aanpak en verantwoordelijkheidsstructuur.

Tags:
bodemdalingcaseskustgebiedsysteemWaterWaternet

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up