Grenspark Groot-Saeftinghe in 2100.

Dit project betrof het grenspark rondom de Hedwigepolder. Sinds de aankondiging dat de Hedwigepolder teruggegeven zou worden aan de zee, voelden de inwoners en ondernemers in het gebied zich onvoldoende gehoord door de overheden en onvoldoende betrokken bij de ontwikkelingen. Met toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging, verzilting, en mogelijke uitbreiding van de Antwerpse Haven in het vooruitzicht, gaf de provincie de trainees de opdracht om de burgers en ondernemers actief te betrekken in een verkenning van hoe zij zelf de toekomstige leefbaarheid van hun woon- en werkomgeving zagen.

De uitkomst van het project was een documentaire die de uitdagingen voor het gebied en de percepties van verschillende groepen inwoners en ondernemers in kaart bracht. Daarnaast werden enkele posters ontwikkeld waarop de percepties van geïnterviewde burgers en ondernemers visueel werden weergegeven.

De deelnemers aan dit project waren Maarten de Vries, Rein Smeets, Jessica van Schaik en Maarten van Wel. De opdrachtgever voor dit project was de Provincie Zeeland. De provincie heeft de documentaire op diverse manieren ingezet om de benadering toe te passen en onder de aandacht te brengen. Dit heeft bijgedragen aan het vergroten van de perceptie en bewustwording onder inwoners en ondernemers.

 

Tags:
HedwigepolderklimaatomwonendenparticipatieProvincie ZeelandWater

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up