Mogelijke verbeteringen van de huidige legger- en beheerregisters

Op basis van de Wet op de waterkering is een waterschap als beheerder verplicht om een legger en een beheerregister voor de primaire keringen op te stellen. De legger geeft aan waar een kering volgens het ontwerp aan moet voldoen, met specificaties zoals richting, vorm, afmeting en constructie. Het beheerregister geeft informatie over de feitelijke toestand van een waterkering.

Hoewel de legger- en beheerregisters van de primaire keringen van Waterschap Aa en Maas momenteel voldoen aan de basiseisen, is het onbekend in hoeverre deze registers aan de wensen van de gebruikers voldoen. Waterschap Aa en Maas heeft een projectgroep onder leiding van Sander Post van het Nationaal Water Traineeship gevraagd een onderzoek uit te voeren naar mogelijke verbeteringen van de huidige legger- en beheerregisters. De focus van deze verbeteringen moet liggen op de wensen van de gebruikers binnen het waterschap.

De hoofddoelstelling voor het waterschap is het verbeteren van de registers om het beheer van de primaire waterkeringen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Waterschap Aa en Maas streeft ernaar niet alleen registers te hebben die aan de minimale gestelde eisen voldoen, maar ook klaar zijn voor de toekomst. Deelnemers aan dit project waren naast Sander Post, Erwan Verkaart, Olav Lamme en Jan de Vries. Hun onderzoek en aanbevelingen dragen bij aan het optimaliseren van de legger- en beheerregisters voor een effectief waterkeringbeheer.

Tags:
bodemleggerregistersWaterWaterschap

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up