Ontwikkelen monitoringsplan infiltratievoorzieningen

Het project betrof de opstelling van een monitoringsplan voor het infiltreren van regenwater in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar verschillende infiltratievoorzieningen zijn om regenwater via een IT-riool of infiltratiekratten naar het grondwater te leiden. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en het aanvullen van het grondwater in de gemeente. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het grondwater, inclusief het geïnfiltreerde regenwater, behouden blijft, sloten verschillende partijen, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een convenant af dat vereiste dat er een monitoringsplan werd opgesteld.

De trainees bestaande uit Trude Rutgrink, Joost Nelissen, Kris Spierings, Duco Driessen en onder leiding van Esther Dieker ontwikkelden een innovatieve aanpak met het principe ‘volg de druppel’, waarbij op elke meetlocatie werd gekeken naar de route die het regenwater aflegt naar het grondwater. Op basis hiervan werden meetlocaties en te meten stoffen bepaald.

Resultaten van het project:

Een literatuurstudie over de wetgeving rond het infiltreren van regenwater.
Een monitoringplan voor drie bestaande infiltratievoorzieningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doorn en Leersum, inclusief een nulmeting voor elk meetpunt met vijf nieuwe peilbuizen, drie monsternameputten en een puttenboek met alle meetlocaties.
Een blauwdruk voor een artikel in een vakblad.
Een voorzet voor een studie naar het effect van lavabedden onder infiltratievoorzieningen.

Tags:
gemeentegrondwaterregenwaterrioolUtrechtWaterwatersysteem

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up