Participatie binnen vergunningverlening onder de Omgevingswet

Dit project was gericht op het effectief implementeren van participatie bij vergunningen volgens de Omgevingswet. De deelnemers, bestaande uit Diewertje Kersten, Koen van Gijn, Nadia Mobron en Sverre van Klaveren, hebben met succes een uitgebreide interne notitie opgesteld. Deze notitie fungeert als een leidraad waar het waterschap Vallei & Veluwe zich zal aan houden bij toekomstige participatieprocessen voor vergunningen. De voltooiing van dit project legt een solide basis voor de daadwerkelijke toepassing van participatieprincipes binnen de context van de Omgevingswet, waardoor een meer inclusief en transparant besluitvormingsproces mogelijk wordt.

Tags:
omgevingswetparticipatievallei & veluweWater

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up