Potentie onderzoek naar het leveren van koude uit de rivierwatertransportleidingen

Dunea neemt jaarlijks bijna 70 miljoen m3 voorgezuiverd rivierwater in uit de Afgedamde Maas. Dit water wordt met grote transportleidingen vervoerd naar de infiltratiegebieden in de duinen tussen Katwijk en Monster. Omdat het koude water in het voorjaar moeilijk infiltreert, heeft Dunea er voordeel bij als het water onderweg opgewarmd wordt. Indien er bedrijven of instellingen in de buurt van de rivierwatertransportleidingen van Dunea zijn (of in de toekomst komen) die momenteel hun processen moeten koelen met niet duurzaam opgewekte elektriciteit, dan kan er potentieel een win-winsituatie ontstaan door deze processen te koelen met het koude rivierwater van Dunea. Op deze manier kan Dunea bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij.

Het projectteam, bestaande uit Kris Spierings, Ester Dieker, Joost Nelissen en Duco Driessen, heeft onderzocht wat het koudepotentieel is, hoe de koude gewonnen kan worden en met welke kaders rekening gehouden dient te worden. Hiermee heeft het project bijgedragen aan het identificeren van duurzame mogelijkheden voor het benutten van het koude rivierwater van Dunea in nabijgelegen processen.

 

Potentie onderzoek Dunea project
Tags:
duingebiedDuneainfiltratiegebieden

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up