Scenarioverkenning dalende bodem veenweide Waterland Oost

In dit project is de veenbodemdaling in het Oost-Waterland-gebied onderzocht. Niel de Jong, namens HHNK, leidde dit project in samenwerking met de NWT-trainees. Als projectleider stond Niel de Jong aan het roer van het onderzoek naar veenbodemdaling in Oost-Waterland.

Binnen het NWT-project zijn 3 toekomstscenario’s voor het veenweidegebied geanalyseerd op basis van de bodemsamenstelling. Deze scenario’s omvatten (1) voortzetting van het huidige landgebruik, (2) weidevogelnatuur en (3) moerasnatuur + drijvend bouwen. De beoordeling omvatte aspecten als verdienmodel, CO2-uitstoot, aanpassingen aan het watersysteem en de beleving van het landschap.
Uiteindelijk is dit project gebruikt als begin van een nieuwe baan voor Niel de Jong, hij trekt sinds 2021 het veenweidedossier. Een mooi voorbeeld hoe de NWT-projecten kunnen leiden tot een baan.

Tags:
bodembodemdalingHHNKnatuurveenWater

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up