visie ‘functie volgt peil’ in Polder Nieuwkoop

Via watergebiedsplannen brengt Hoogheemraadschap Rijnland het oppervlaktewatersysteem op orde. In het Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken is een maatregelenpakket opgesteld om het watersysteem in Polder Nieuwkoop voor nu op orde te brengen, rekening houdend met de huidige functies binnen de polder. Rijnland constateert echter dat deze maatregelen niet voldoende zijn om het watersysteem ook voor de toekomst als ‘op orde’ te bestempelen. De standaardwerkwijze ‘peil volgt functie’ blijkt niet adequaat om zowel de gewenste ontsnippering van het peilbeheer als het opbarstrisico van de waterbodem op te lossen.

Binnen het traineeproject onder leiding van Heleen Kiela wordt een visie ontwikkeld voor Polder Nieuwkoop, waarbij het principe ‘functie volgt peil’ centraal staat. Diverse varianten voor peilbeheer zullen worden gepresenteerd om beide knelpunten op te lossen. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de impact is op de verdeling van functies binnen de polder.

Tags:
beleidpolderRijnlandWaterWaterschapwatersysteem

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up