De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Acacia Water (copy)

Acacia Water

Tine Kyra Frouke

Acacia Water is niet alleen actief binnen het traineeship met meerdere trainees sinds april 2014, maar directeur Arjen de Vries zorgt ook voor de kwaliteitsbewaking inde adviescommissie. Als klein adviesbureau op het gebied van grondwater heeft deelname aan het NWT een grote en positieve inpact op de organisatie.

Acacia Water draagt actief bij aan het beschikbaar maken van schoon en veilig water. Duurzame en innovatieve oplossingen zijn mogelijk door een combinatie van fysische randvoorwaarden, gedegen onderzoek en bijzondere aandacht voor communicatie. Inhoudelijk maatwerk maakt het advies van Acacia Water toepasbaar, maatschappelijk relevant en uniek.

Het Acacia Water team bestaat uit betrokken en enthousiaste grondwaterdeskundigen met een brede ervaring. Deze ervaring zetten zij op een toegewijde wijze voor schoon en veilig water. Voorbeelden van projecten waar zij aan werken zijn het ondergronds opslaan van zoet water in Noord-Nederland en Bangladesh, het karteren van oplossingsmogelijkheden in Kenia en Ethiopië en opzetten van een grondwatermeetnet in verschillende gemeenten in Nederland.


Waterschapsbedrijf Lim...overzichtAveco de Bondt