De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Scheldestromen

Martine

Voor laaggelegen delta's wereldwijd is Zeeland een voorbeeld van robuust, adaptief, innovatief en toekomstig waterbeheer. En dat willen we graag zo houden.
Waterschap Scheldstromen is verantwoordelijk voor waterschapstaken binnen Zeeland. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water voor 350.000 Zeeuwen. Jij binnenkort ook?


Waterschap Drentse Ove...overzichtWaterschap Vallei en V...