De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Sanne Quido Diewertje

Waterschap Vallei en Veluwe doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015. Trainees Sanne, Diewertje en Quido zijn hier op dit moment werkzaam.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.


Waterschap Scheldestro...overzichtWaterschap Vechtstrome...