De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Trainee Iris

Werk met jouw talent

Stan van den Bosch

Werk met talent

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Sanne Quido

Waterschap Vallei en Veluwe doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015. Trainee Sanne en Quido zijn hier op dit moment werkzaam.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.


Waterschap Drentse Ove...overzichtWaterschapsbedrijf Lim...